LINK Arkitektur uppmärksammas för solid stadsutvecklingskompetens

Foto: LINK Arkitektur

LINKs urbanister och fysiska planerare har solid erfarenhet av projekt i tidiga skeden och lång erfarenhet av att skapa goda stadsrum som främjar inkludering i samhället. Nu omtalas företaget som “Best Architecture & Urban Development Practice – Scandinavia” I det internationella magasinet BUILD.

LINK har en vass ambition om att bidra till den gröna omställningen genom sina projekt. En hållbar stad bör representera det existerande, men också ge plats för det som kommer – för en framtid i den gröna omställningen. Visionen är att utveckla robusta stadsmiljöer som bidrar till trivsel bland människor och att uppnå en balans mellan byggnader och gröna stadsrum, mellan människor och teknologi, i en välfungerande infrastruktur.

Ett hållbart stadsutvecklingsgrepp kan ge mycket större miljömässig effekt än vad val av olika material kan göra i ett senare skede. Därför är ett helhetligt perspektiv kritiskt för att säkra miljömässig hållbarhet som kan ge både ekonomisk tillväxt och social inkludering. LINK har extra fokus på att minska kriminalitet och öka tryggheten i städer genom att arbeta målinriktat med stadens fysiska utformning. Då är val av mobilitet, där människor möts i vardagen, samt miljömässig fastighets- och affärsutveckling en viktig del av helheten.

Ett urval av stadsutvecklingsprojekt på LINK Arkitektur:

 • Hammarkulletorget i Göteborg – en samlande arena för inkludering och sociala möten
 • Lidls huvudkontor i Århus – kontor i nära kontakt med ny stadsdel
 • Citybanan i Stockholm – ett av Sveriges största infrastrukturprojekt
 • Skolekvartalet i Ski – ett barnvänligt bostadsområde i gröna omgivningar
 • Lierstranda – hållbar stadsutveckling av Fjordbyen Lier och Drammen
 • Aker Brygge – stadens paradgata vid hamnen
 • Sandvika Sjøfront – ny stadsdel där fjord möter stad
 • Lervigparken i Stavanger – en grön lunga i närområdet
 • Kvartal 8 i Lillestrøm – helhetligt stadskvarter med levande stadsgolv
 • Grorudparken – urbant parkområde för rekreation och social samvaro
 • Bruparken i Drammen – en sinnlig upplevelse med ljud och vatten i en avskärmad aktivitetspark
 • Bispehaverne i Danmark – trygghetsrenovering av utsatt bostadsområde