Kulturhuset Bergsjön i Göteborg invigt

Kulturhuset Bergsjön. Foto: Bert Leandersson

Det nybyggda kulturhuset Bergsjön är ritat av Swecos arkitekter. Byggnaden har fått ett färgstarkt uttryck med hög arkitektonisk kvalitet och är menat att vara en mötesplats för hela Göteborg. I Kulturhuset finns bland annat bibliotek, scenrum och lokaler för konstnärlig verksamhet.

– Ledorden för vårt arbete har varit lekfullhet, nyfikenhet och upptäckarglädje. Vi har sett framför oss att Kulturhuset ska ha karaktären av ett färgstarkt och välkomnande vardagsrum som berikar och tar hand om sin närmiljö på ett genomtänkt och lekfullt sätt. Kulturhuset är som en korg för kultur som ska förgylla vardagslivet. En korg som samlar och bär kulturella uttryck i en reell och symbolisk mening, säger Margareta Diedrichs, ansvarig arkitekt.

Kulturhusets form och gestaltning knyter nära an till platsens förutsättningar. Den glasade entréfasaden ramar in det nya Rymdtorget och bjuder ut till aktivitet och liv. Ett atrium är husets hjärta, och den symboliska korgen som är atriets struktur, syns på långt håll. Swecos landskapsarkitekter står bakom utformningen av torget som har byggstart under hösten.

– Redan i tävlingsskedet jobbade vi i ett team med olika kompetenser vilket har varit viktigt för att få med alla aspekter. För Kulturhuset Bergsjön handlar inte bara om en byggnad utan även om torg, vistelseytor, sociala rum och rum för kreativ verksamhet. Att kulturhuset nu står på plats och invigs för allmänheten känns mycket speciellt och roligt, säger Margareta Diedrichs.

Kulturhuset är resultatet av en vinst i en arkitekttävling utlyst av Higab och SDF Östra Göteborg i samarbete med Sveriges Arkitekter. Huset har redan uppmärksammats internationellt när det 2017 vann kategorin ”Framtida projekt – Kultur” på WAF Awards, World Architecture Festival i Berlin.