Grönt ljus för Kringlan 5 i Bollnäs

Foto: Dreem

Dreem meddelar att detaljplanen för Kringlan 5 i Bollnäs har vunnit laga kraft. Målet är att Dreem tillsammans med Point Properties ska aktivera, förädla och utveckla kvarteret Brotorget Södra. 

Liksom många andra mindre svenska städer så har Bollnäs centrum dominerats av 60-talets idéer om den bilburna staden genom en galleria med parkering ovanpå. Som en konsekvens av detta har man fått monotona och avbefolkade centrumkvarter. Sedan dess har man insett vikten av fotgängarvänliga, variationsrika och aktiva stadscentrum för att få en levande stad. Point Properties arbetar kontinuerligt med att aktivera stadskärnor i mindre städer genom att utveckla och förädla centrala köpcentrum. Tillskottet av nya bostäder ovanpå den befintliga strukturen bidrar till att skapa en levande stadskärna genom att befolka denna dygnet runt.