I Houston i Texas byggs ett 3D-utskrivet hus

I USA och Kanada har flera 3D-utskrivna byggnader sett dagens ljus de senaste åren, men i USA har alla dessa varit envåningsbyggnader. Samtidigt är drygt 50 procent av alla enfamiljshus i USA två våningar eller högre, vilket understryker vikten av man med 3D-utskriftstekniken kan nå högre höjder.

Nyligen lyckades företaget Nidus3D i Kanada med den bedriften när de avslöjade att den första tvåvåningsbyggnaden tillverkad med 3D-utskritsteknik står klar i Kanada. Nu följer företagen Peri och Cive dem i spåren med en tvåvåningsbyggnad i USA, som också blir det största 3D-printade bostadshuset hittills i landet. I båda projekten användes en BOD2 3D-skrivare från företaget Cobod, som har sitt huvudkontor i Danmark.

–Vi kan se hur den här tekniken och vår metod ger skalbarhet till större kommersiella projekt. Tillsammans förändrar hur vi bygger i vårt land och banar väg för mer överkomliga bostäder, högre strukturell integritet och kapacitet för snabbare byggen. Möjligheterna med 3D-utskrift är oändliga! säger Hachem Domloj, vd på Cive, en av Cobods delägare.

bild
Foto: Peri

Det 371 kvadratmeter stora projektet visar möjligheterna med 3D-utskriftsteknik, masstillverkning och designlösningar som integrerar konventionella konstruktionsmetoder. Med en hybridiserad konstruktionsmetod kombineras betong-3D-utskrift med ett ramverk av trä, vilket gör att de två systemen kan användas strategiskt och syftar till att öka användningen av 3D-utskriftsteknik i USA, där stommontage annars är en av de vanligaste byggteknikerna.

– För utformningen av projektet utvecklade vi en hybrid konstruktionsmetod som kopplar samman innovationer inom betong-3D-utskrift med traditionella träbyggnadstekniker för att skapa ett byggnadssystem som är strukturellt effektivt, lätt replikerbart och materiellt anpassbart, säger Leslie Lok och Sasa Zivkovic vid samarbetspartnern Hannah Office.

– Projektet lyfter också fram den spännande designpotentialen hos masstillverkade arkitektoniska byggnadselement för att möta husägares behov och förenkla integration av byggnadssystem. Denna design syftar till att öka ”impacten”, användbarheten, hållbarheten och kostnadseffektiviteten hos 3D-utskriften för framtida bostads- och flerfamiljshus i USA.

Byggnadsdesignens koncept bygger på en serie tryckta kärnelement som innehåller funktionella utrymmen och trappor. De rumsliga kärnelementen är förbundna med träramar för att skapa en arkitektonisk variation av betong och trä. Projektets skalbara design- och byggprocess är anpassad för flerfamiljsbostäder bland annat.

PERI 3D-Construction, en av delägarna i Cobod, har hittills färdigställt sex liknande projekt, med hjälp av samma typ av 3D-skrivare, i USA och Europa. Däribland det första 3D-utskrivna hemmet i Tyskland och Europas största 3D-utskrivna hyreshus.