Byggstart för Kvarteret Johanna i Göteborg

Från vänster Anders Nygren, vd Hufvudstaden, Henrik Bergman, regionchef NCC Göteborg, Hampus Magnusson, Ordf. byggnadsnämnden i Göteborg och Fredrik Ottosson, affärsområdeschef Hufvudstaden Göteborg. Foto: Erika Arnadottir

Nu går omvandlingen av Kvarteret Johanna in i en ny fas. Nyligen tog Hufvudstaden, Göteborgs stad och NCC ett gemensamt första spadtag på den så kallade Brända tomten. Den stora om- och nybyggnationen kommer att utgöra totalt 44 000 kvm BTA avsett för kontor, butiker och restauranglokaler, och beräknas stå klart vid årsskiftet 2025–2026.

Totalt kommer Kvarteret Johanna att utgöra 44 000 kvm BTA, varav 22 000 kvm helt nybyggda ytor, mitt i det myllrande stadslivet mellan Brunnsparken och Hotellplatsen. Kvarteret behåller sitt uttryck med många olika fasader mot gatorna men invändigt blir alla fastigheter sammanbyggda. Det skapar en stor flexibilitet som gör det möjligt att anpassa kontorens storlek efter kundernas behov. Här kan företag erbjudas eget kontor i storleksordningen från 150 kvm till 5 000 kvm på samma plan.

bild
Kvarteret Johanna- Vy från Brunnsparken. Illustrtion: General Architecture

-  ”Det är en viktig milstolpe när vi tillsammans med Göteborgs stad och vår byggentreprenör NCC tar ett symboliskt första spadtag för Kvarteret Johanna. Vi använder våra spadar för att plantera vildkaprifol och ljung som är landskapsblommor för Bohuslän och Västergötland, men också exempel på växter som kommer att växa i vår bohuslänska naturträdgård på kvarterets tak”, säger Fredrik Ottosson, affärsområdeschef Hufvudstaden Göteborg.

bild
Kvarteret Johanna- Taklandskap. Illustration: General Architecture

Hufvudstaden har valt att ge kvarteret namnet Johanna som en hyllning till två Göteborgsinstitutioner - statyn ”Johanna i Brunnsparken” och den legendariska restaurangen Johanna som låg i den tidigare byggnaden på Brända tomten.

bild
Kvarteret Johanna- Entré från Södra Hamngatan. Illustration: General Architecture 

-  ”Kvarteret Johanna har varit en känd mötesplats genom historien via sina många hotell och inte minst via restaurang Johanna. Detta vill vi återuppväcka när vi planerar för flera nya restauranglokaler i kvarteret. Planen är en restaurang högst upp i den nybyggda fastigheten på Brända tomten där man kan se ut över stan från en härlig takterrass”, säger Fredrik Ottosson.