Upprustning av Lindängens centrum, Malmö

Lindängen. Foto: Malmö stad

Lindängen är en stadsdel under omvandling och nu är det äntligen dags att bygga om centrum och göra det mer attraktivt för boende och besökare. På dagens sammanträde beslutade stadsbyggnadsnämnden att ett detaljplanearbete ska påbörjas.

I Lindängen byggs just nu nya bostäder, verksamhetslokaler och en ny skola. Grönområden och parker rustas upp. Här finns också Malmös första allaktivitetshus som är mycket uppskattat och som bidrar till att skapa en meningsfull fritid åt barn och unga. Nyligen började Malmöexpressen linje 8 trafikera sträckan Lindängen – Västra hamnen.

Lindängens centrum är en central plats i området där många invånare och besökare rör sig. Här finns bland annat restauranger, bageri, frisör, apotek, vårdcentral och livsmedelsbutik. När centrum görs om ska det fortsatt finnas plats för service och butiker, men också samlingslokaler, mobilitetshus, bostäder och ett nytt torg. Syftet är att skapa ett tryggt och attraktivt centrum och göra det tillsammans med de som bor i området eller driver verksamhet där.

Omvandlingen beräknas starta 2027/2028 och vara helt klart 2029/2030.

– Äntligen kan vi komma i gång med omgörningen av Lindängens centrum! Det här är en viktig pusselbit i den pågående förändringen för att skapa ett bättre och tryggare Lindängen, och det är lika viktigt att arbetet fortsatt görs tillsammans med de som bor och arbetar här, säger Sofia Hedén (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

– Lindängen som stadsdel har en ung befolkning vilket ökar efterfrågan på trevliga mötesplatser. Genom ny centrumbebyggelse, fler verksamheter och samlingslokaler stärker vi Lindängens profil samtidigt som området blir trevligare att vistas och bo i, säger Lars Hellström (L), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

– Delaktighet är en nyckel för att omvandlingen av Lindängen centrum ska leda till trivsel och trygghet för de boende, och även av de många Malmöbor från Almvik och Kastanjegården som använder servicen där. Därför är det mycket positivt att det finns en tydlig plan för dialog och delaktighet med boende och näringsidkare i det fortsatta arbetet, säger Mårten Espmarker (MP), ledamot stadsbyggnadsnämnden