Mälardalens universitet, campus Eskilstuna vinner arkitekturpris

Foto: Åke E:son Lindman

Mälardalens universitets nya campus i Eskilstuna stod klart sommaren 2020. Nu vinner byggnaden Sveriges Arkitekter Södermanlands arkitekturpris för ombyggnad och inredningsarkitektur. Priset är instiftat för att främja intresset för god arkitektur bland allmänheten.

Prisutdelningen skedde på Sörmlands museum i Nyköping under söndagen den 20 november i samband med årsstämman för Sveriges Arkitekter Södermanland. Ansvarig inredningsarkitekt från AIX Arkitekter, Annika Askerblom, och ansvarig arkitekt för ombyggnaden, Christian Wamberg Rasmussen från 3XN, närvarade vid prisutdelningen och berättade om projektet utifrån prisets två aspekter – ombyggnad och inredningsarkitektur.

bild
Christian Wamberg Rasmussen från 3XN och Annika Askerblom, ansvarig inredningsarkitekt på AIX Arkitekter. Foto: AIX

Bra gestaltade läromiljöer har en stor betydelse för hur väl den pedagogiska ambitionen lyckas. Detta är något som Mälardalens universitet insett, vilket givit inredningsarkitekterna bästa möjliga förutsättningar att ta ett helhetsgrepp och skapa en invändig gestaltning med en stark identitet baserad på värme, variation och en inkännande skala.

- Vi är stolta över den djärvhet som projektet visar genom att våga sticka ut, såväl i fråga om gestaltning som i valet av undervisningsformer och genomförandet av ett aktivitetsbaserat arbetssätt i en akademisk miljö, säger Annika Askerblom, ansvarig inredningsarkitekt på AIX Arkitekter.

I nära dialog med universitetet har AIX formgett platser och rum som breddar formen för lärande genom att omfatta både traditionell undervisning och nytänkande pedagogik, där studenten har en mer aktiv roll. Idag är även det informella lärandet, där studierna sker utanför de lärarledda lektionerna, i fokus.

AIX mål har varit att skapa en inre gestaltning som samlar människor. Platser där studenter, pedagoger, forskare och administrativ personal kan mötas från olika utgångspunkter och utbildningsprogram i en vänlig, inspirerande inramning.

bild
Foto: AIX

Juryns motivering för Inredningsarkitektur:

Inredning och färgsättning binder samman biblioteket med övriga utrymmen i det nybyggda universitetet till en helhet. Volymerna upplevs komplexa utan att vara komplicerade, det är enkelt att orientera sig i lokalerna. Nybyggnadens arkitektur stöds och förfinas av den genomarbetade inredningsarkitekturen. Atmosfären är varm, vänlig och inspirerande med uttrycksfull färgsättning och hantverksmässiga inredningsdetaljer. Universitets studenter och anställda har fått goda ramar för sitt arbete!