Sveriges enda Stadshall slår upp portarna igen efter omfattande renovering

Visionsbild av Stadshallen sedd från Stortorget. Bilden hämtad från White Arkitekters vinnande bidrag i den arkitekttävling som hölls 2020.

Till Stadshallen i Lund har generationer av Lundabor kommit för att skratta, applådera och argumentera, antingen som besökare eller för att själva ta plats i rampljuset. Nu öppnas stadshallen upp igen efter en omfattande renovering, redo att välkomna nya generationer besökare!

1968 invigdes Sveriges enda stadshall - en unik byggnad med ett fascinerande formspråk, signerad arkitekten Klas Anshelm.

Genom åren har Stadshallen varit ett nav för kultur och demokrati. Här har kommunfullmäktige haft sina sammanträden, kända och okända artister uppträtt, kulturskolan haft undervisning i musik och dans. Här har Stadsorkestern gett sina nyårskonserter och det har arrangerats komedifestivaler, bolagsstämmor och konferenser.

bild
Illustration: White Arkitekter

Mer ljus, egen restaurang och ny entré

Efter en omfattande renovering är Stadshallen nu redo att ta mot nya generationer besökare utifrån den målsättning kommunstyrelsen slog fast i november 2017, att ”Stadshallen ska vara del i en levande demokratisk mötesplats i en attraktiv stadskärna med kultur i fokus och vara värdeskapande i Lunds tillväxt”.

Det innebär bland annat att de två stora salarna, Konsertsalen och Sessionssalen, fått flexiblare utformning och nya funktioner. Kommunfullmäktiges sammanträden flyttar över till Konsertsalen, medan de fasta borden och läktaren i Sessionssalen ersatts med en gradänglösning och döpts om till Amfi.

I gatuplanet har Stadshallen fått en andra entré, mot Botulfsplatsen, och inrymmer nu för första gången en egen restaurang och café – med bryggeri i källaren. Därtill kommer en rad nyinredda mötesrum, poddstudio med mera med förhoppningen att locka fler besökare och fler grupper av besökare till Stadshallen.