Digitala accessystem mer än bara teknik

Fastighetsägarnas medlemmar har ett stort utbud av accessystem att välja bland. Assa Pando Secure är ett av dem. Det är en beröringsfri generisk läsare för ytter- och innerdörrar med krav på hög säkerhet.

–Ett digitalt accessystem ska vara integrerbart med fastighetsbolagets övriga IT-system men också vara skalbart, säger Kaj Winther, chef för digital utveckling hos Fastighetsägarna Stockholm. Digitaliseringen handlar inte enbart om teknik, utan också om att ändra processer och beteenden.

AV: C-G HANBERG | FOTO: KRISTIAN ÄLEGÅRD | ASSA ABLOY | JAKOB SJÖBOM | DREAMLT

–Fastighetsbolagen bör därför ha ambassadörer och kulturbärare för att få med sig medarbetarna på "tåget" säger Kaj Winther.

Om en mekanisk huvudnyckel tappas bort måste ofta alla låscylindrar bytas ut. Det blir dyrt i en fastighet med många lägenheter. En automatiserad nyckelhantering innebär därför en tids- och kostnadsbesparing för fastighetsägarna.

Att hämta och lämna fysiska nycklar medför många resor för leverantörer och fastighetsskötare.

–Det leder till ett ökat koldioxidutsläpp som man slipper med digitala accesslösningar. Folk slutar, nya medarbetare anställs och hantverkare behöver tillfällig access till vissa lokaler eller lägenheter. Med en digital lösning får fastighetsägaren full kontroll över accessen i tid och rum, både i bostadsfastigheter och kommersiella lokaler, framhåller Kaj Winther.

bild
–Det är viktigt att få med sig alla medarbetare när man går över från mekaniska låssystem till digitala, säger Kaj Winther, chef för digital utveckling hos organisationen Fastighetsägarna, Stockholm.

Systemen svåra att forcera

Många fastighetsägare har redan idag digitala accessystem med central nyckelhantering. I kommersiella lokaler är systemen oftast integrerade med inbrotts- och brandlarm.

–Generellt sett är dagens accessystem mycket svårforcerade för en hackare. Flera av våra medlemmar har låssystem från skilda tillverkare som Aptus, RCO och Assa. Då kan det vara klokt att sondera marknaden efter lösningar som enkelt men säkert kan appliceras på befintliga system från dessa tillverkare. Då slipper man kostsamma utbyten av en väl fungerande hårdvara, säger Kaj Winther.

Energipriserna är rekordhöga och det finns risk för elransonering i vinter.

–De digitala accessystemen har en batteri back up men den kan bara strömförsörja systemet under en begränsad tid. Därför behövs det ett också mekaniskt lås, så att man kan komma in i fastigheten när de digitala systemet inte längre fungerar. Det fysiska låset ska vara enkelt men ändå säkert. Att det blir litet knöligt under en tid får man acceptera, säger Kaj Winther.

bild
Digitaliseringen handlar inte enbart om lås. Genom att sätta upp digitala informationstavlor i trapphuset kan hyresvärden snabbt få ut information till hyresgästerna via internet. Bilden visar informationstavlan Kodinportti, en finländsk innovation.

Teknik och IT bör "gifta sig"

De boende ska inte själva installera digitala lås i lägenhetsdörren.

–Det ska en i stället en certifierad installatör göra och alla nycklar/taggar ska som nämnts hanteras centralt av fastighetsägaren, säger Kaj Winther.

Låssystemens hårdvara är certifierad.

–Men det är också viktigt med en verifierad och säker informationsöverföring, så att informationen inte kan manipuleras, säger Kaj Winther.

Han förespråkar ett tätt samarbete mellan fastighetsbolagens teknik- och IT-avdelningar.

–Det är nödvändigt för att det digitala accessystemet ska kunna integreras med överordnade system i fastigheten. Då kan man sömlöst till exempel hämta metadata om antal öppningar av ett visst lås. Därigenom kan man i realtid också få information om hur många personer som finns i huset. Det är viktigt att veta för räddningstjänsten vid en brand och kan rädda liv, framhåller Kaj Winther.

Samarbetet gör det också enklare att följa upp och åtgärda problem i accessystemet.

–För att undvika inlåsningseffekter, där användaren blir bunden till en viss produkt eller leverantör, ska det digitala accessystemet både vara integrerbart och skalbart. Skalbarheten innebär att låssystemet kan byggas ut och uppgraderas utan att dess prestanda försämras, säger Kaj Winther.

bild