Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson besökte BoKloks fabrik i Gullringen

Vid infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlsons besök i BoKloks fabrik i Gullringen tog Lars Jonson, VD BoKlok, Magdalena Andersson, produktionschef, Niclas Bagler, landschef BoKlok Sverige samt Robert Gurbin, fabrikschef, emot och visade investeringarna som gjorts. Foto: BoKlok

Nyligen besökte Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson BoKloks fabrik i Gullringen, utanför Vimmerby. Fokus för besöket var hur industriellt träbyggande kan öka produktiviteten, sänka kostnaderna och minska klimatpåverkan i bostadsbyggandet.

- Det finns en stor potential för industriellt träbyggande i Sverige. Med den nya produktionslinan är fabriken i Gullringen nu en av Europas mest moderna produktionsanläggningar för bostadsbyggande. Vi har flera svenska aktörer som har lång erfarenhet och stor kompetens som kan utveckla det moderna och industriella träbyggandet. Det leder till att utsläppen minskas, arbetsmiljön förbättras och priserna pressas så att fler kan förverkliga sina boendedrömmar, säger Andreas Carlson, infrastruktur- och bostadsminister.

2017 beslutade Skanskas styrelse att investera 250 miljoner kronor för att öka kapaciteten i BoKloks fabrik i Gullringen. Om- och tillbyggnationen har skett stegvis under ett antal år och möjliggör på sikt en fördubblad produktionskapacitet. Bland annat har en ny sammansättningshall byggts och en ny produktionslina installerats, enligt principen Lean Production. Den nya produktionslinan har högre grad av automatisering och digitalisering vilket kommer att bidra till en högre kapacitet, ökad säkerhet och bättre arbetsmiljö.

- Vi har byggt bostäder i Gullringen i nästan 25 år. Nu startar en ny epok med en toppmodern fabrik för tillverkning av bostäder med låg klimatpåverkan. Vi startade den nya produktionslinan före årsskiftet, med väldigt goda resultat. Jag är mycket stolt över arbetet med omställningen till ökad industrialisering och alla medarbetares insatser. Detta är en strategisk och långsiktig investering som gör att vi är rustade när marknaden vänder upp igen, säger Lars Jonson, VD på BoKlok.

Vid besöket deltog BoKloks nya VD Lars Jonson, Niclas Bagler, EVP & landschef för BoKlok Sverige, Robert Gurbin, Fabrikschef, samt Magdalena Andersson, Produktionschef.