Stort försäljningstapp för nyproduktion

Anders Wiklund/TT: Nyproduktionsmarknaden kyldes av rejält under sista kvartalet 2022, enligt Hemnets statistik. Arkivbild.

Försäljningen av nyproduktion tar extra mycket stryk när köparna oroas över sjunkande bostadspriser och stigande räntor.

Under sista kvartalet 2022 minskade antalet sålda lägenheter med 43 procent, jämfört med samma period 2021.

Vad gäller antalet sålda nyproducerade villor och radhus blev minskningen hela 60 procent under kvartalet.

I ett sådant här läge som vi är i nu, när osäkerheten är ganska stor generellt, så har vi sett även historiskt att nyproduktionsmarknaden påverkas i högre grad, säger Hemnets marknadsanalytiker Erik Holmberg.

Köpare skräms på osäker marknad

Nyproduktionsmarknaden skiljer sig från andrahandsmarknaden på så sätt att det ofta är lång tid fram till inflyttning.

Ofta köper man bostaden på ritning, med inflyttning ett eller ett par år framåt i tiden. Och som köpare vill många gärna sälja sin nuvarande bostad först – och köpa nytt sen.

Det är också rekommendationen från mäklare att man ska sälja sin befintliga bostad innan man köper något nytt, för då vet man vad man har att röra sig med, säger Erik Holmberg.

Den devisen kan vara svårare att efterleva när man köper helt nytt. De flesta behöver någonstans att bo tills den nya bostaden är färdig.

Då får du ofta stå med risken för prisnedgång på båda de här bostäderna under den här perioden, och det skapar en extra tuff situation i det här läget, säger Holmberg.

Byggandet tappar fart

Byggbolagen har också dragit ner på byggtakten rejält till följd av ökade byggkostnader och minskad efterfrågan på bostäder.

Köpare blir mer försiktiga, men även byggbolagen avvaktar och ser var ränteutvecklingen och elprisutvecklingen är på väg och så vidare, säger Erik Holmberg.

Under sista kvartalet 2022 publicerades 61 procent färre nyproducerade lägenheter på Hemnet, jämfört med samma period året innan. För nyproducerade villor syns en minskning på 23 procent.

Vilket förstås kan ha påverkat antalet sålda objekt, enligt Erik Holmberg.

Men det är fortsatt ett relativt högt utbud av nyproducerade bostäder även om det publiceras färre bostäder.

Stigande priser

Priserna på andrahandsbostäder föll kraftigt förra året, till följd av snabbt stigande räntor. Men på nyproduktionsmarknaden syns inga prisnedgångar, enligt Hemnets siffror.

Det genomsnittliga utgångspriset på en nyproducerad lägenhet ökade faktiskt med 11 procent i årstakt under fjärde kvartalet 2022. För villorna och radhusen blev prisökningen 17 procent.

Priserna på nyproduktion är ofta mer trögrörliga än de på andrahandsmarknaden, enligt Holmberg.

Ofta är det här ett pris som bestämdes tidigare då projektet sattes upp så det blir svårare att korrigera pris, säger han.

I stället kan byggbolagen pausa projekt, minska utbudet, och på så sätt hålla priserna uppe.

Det kan bli dock bli så att även nyproduktionen blir billigare fram över, men då med en eftersläpning.

Å andra sidan, har byggbolagen möjlighet att pausa projekt så kanske de kommer att göra det, snarare än att korrigera priserna.