Markanvisningstävlingen för fyra nya bostadskvarter i Bäckaslöv, Växjö avgjord

Garnisonen: Reliwe AB tillsammans med Elisby Fastigheter AB och Obos Kärnhem AB tillsammans med OBOS Naerkontor AS

Samhällsbyggnadsnämnden utsåg i torsdags, 26 januari, vinnande förslag i markanvisningstävlingen för etapp 2:2 av stadsutvecklingsprojektet Bäckaslöv. I de fyra kvarteren: Fiskalen, Garnisonen, Kavalleriet och Konvojen kommer det att byggas olika typer av bostäder. Två av dem kommer även innehålla verksamhetslokaler.

- Vår vision med Bäckaslöv är en blandad stadsbebyggelse med en närhet mellan bostäder, arbetsplatser, kommersiell service och naturmiljöer. Genom markanvisningstävlingen skapas en tidig samverkan mellan flera aktörer. Det tror vi är viktigt för att vi ska nå vår vision, säger Otto Lindlöf (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Följande aktörer har utsetts som vinnare för respektive kvarter:

bild
Fiskalen: Riksbyggen ekonomisk förening tillsammans med Nivika Fastigheter AB och P&E Persson AB tillsammans med Okidoki bygger AB
bild
Kavalleriet: Eksjöhus Bostad AB och HSB Produktion i Sydost HB
bild
Konvojen: Fagnes AB, Granitor Property Development AB och Arkadia Bostad Kronoberg AB.
bild
Garnisonen: Reliwe AB tillsammans med Elisby Fastigheter AB och Obos Kärnhem AB tillsammans med OBOS Naerkontor AS

- Tillsammans ger de vinnande förslagen en bra blandning av olika typer av bostäder och lokaler i de fyra kvarteren. Totalt kommer det att byggas nästan 600 nya bostäder, säger Sofia Iderheim, projektledare.

Bakgrund

Bäckaslöv i Växjö är ett av Växjö kommuns stadsutvecklingsprojekt. I Bäckaslöv planeras för cirka 1 200 bostäder, kontor, en ny områdespark samt utbyggd 5G-infrastruktur. Under 2022 har en markanvisningstävling för byggnation av bostäder inom området pågått.