VR-projekt prisas internationellt

Mattias Roupé och Mikael Johansson på Chalmers tekniska högskola. Foto: SBUF

Forskarna som undersökt hur VR kan användas i produktion och projektering har tilldelats utmärkelsen ”Best Paper” på en konferens i Sydkorea. De har också fått en inbjudan om att skriva en artikel i Automation in Construction, som är en högt rankad journal inom teknikfältet. VR-projektet har finansierats genom SBUF och tilldelades titeln ”Årets innovation” 2022.

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF delar varje år ut priset till bästa genomförda projekt. Utmärkelsen heter Årets innovation och förra årets vinnare var projektet ”Kan VR förbättra kunskapsåterföringen från produktionen till projektering?”. Projektet leddes av Mattias Roupé och Mikael Johansson på Chalmers tekniska högskola och var beställt av NCC.

Projektledarna skördar nu framgångar med sin forskning och publicerar tillsammans med branschkollegor artiklar och prisas internationellt. De tilldelades nyligen utmärkelsen ”Best Paper” på en konferens i Sydkorea. De har också fått en inbjudan att skriva en artikel i Automation in Construction, som är en högt rankad journal inom teknikfältet.

– Det här är mer eller mindre den ”akademiska versionen” av SBUF-rapporten så allt bygger på den och kan direkt kopplas till projektet”, berättar Mikael Johansson.

Fortsatt aktivitet om VR och återbruk

I Uppsala pågår just nu upp- och återbruksbyggnation i ett stort kvarter kallat Lumi. Här tillämpas en produktionsanpassad BIM process där modellen och dess information stödjer återbruksprocessen och VR. Denna fallstudien och dess arbetssätt presenterades i artikeln ”Total BIM in practice”. Nu fortsätter skrivandet.

– Nu håller vi på att skriva en artikel hur de i Lumi projektet i Uppsala använder ”Total BIM” för återbruk. Medförfattare är våra kollegor Johannes Ris, Per Höglin, Kjell Karlsson från Byggstyrning, berättar Mattias Roupé.

VR-artikeln blev inbjuden till Automation in Construction och Best Paper (totalt 132 artiklar på konferensen och några få utvalda till best papers) och Total BIM-artikeln blev inbjuden KSCE Journal of Civil Engineering (nominated as one of the best papers of CONVR 2022 och 71 universitet från 22 länder)