Boverket- Ny remissrunda med förslag till nya byggregler

Foto: Mufid Majnun/Unsplash

I arbetet med översynen av Boverkets byggregler skickar nu Boverket ut remisser om förslag till nya föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader och föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall.

Syftet med översynen är att skapa ett förenklat och konsekvent regelverk. Samhällsbyggnadssektorn ska ges större möjlighet att hitta nya innovativa lösningar som ökar effektiviteten i byggandet.

- Nu när Boverkets byggregler blir färre och enklare så kommer det ställas högre krav på att branschen tar sitt ansvar i att ta fram godtagbara och innovativa lösningar. Därför hoppas jag att så många som möjligt av remissinstanserna tar chansen och svarar på remisserna så att vi får ett användbart regelverk, säger Yvonne Svensson rättschef på Boverket.

De nya författningarna beräknas träda i kraft 1 juli 2024. Äldre regler ska enligt förslag till övergångsbestämmelser få tillämpas under en ettårsperiod därefter, dvs. till och med den 30 juni 2025. Varje författningsförslag kommer att skickas ut på remiss innan den kan beslutas och träda i kraft. I denna remissomgång är det föreskrifter för säkerhet vid användning av byggnader och regler om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall som skickas ut.

Remissunderlaget kan laddas ner från Boverkets remisser - Boverket

- Det känns spännande att vi nu är framme vid den här fasen, att vi ber om synpunkter på de faktiska förslagen. Vi har på olika sätt haft dialog med branschen och berörda inom samhällsbyggnadssektorn under arbetets gång, men det är först nu som vi skickar ut på bred remiss, säger Anette Löfgren, uppdragsägare för projektet på Boverket.

I nästa remissomgång som planeras till senare i vår är det förskrifter som rör brandskydd, bärförmåga, tillgänglighet och lämplighet och tomtkrav som kommer att skickas ut.

Läs mer på Boverkets webbplats: Möjligheternas byggregler - Boverket

Källa: Boverket