Byggrätt från ABK i Kristianstad förvärvas av HSB

Östermalmspark i centrala Kristianstad. Foto: HSB

Ett avtal undertecknades mellan HSB Skåne, HSB Produktion AB och ABK (AB Kristianstadsbyggen). Avtalet avser ett förvärv av byggrätt motsvarande 70 bostadsrätter i Östermalmspark i Kristianstad.

I Östermalms Park pågår en omfattande utveckling. Här planerar ABK 300 lägenheter samt parkeringshus och parkmiljö. Under förra året beslutade ABKs styrelse att inleda förhandlingar om att sälja byggrätt motsvarande ca 70 lägenheter i Östermalmspark i centrala Kristianstad till HSB Skåne. Förhandlingarna är nu avslutade och under måndagen signerades avtalet. Lägenheterna som byggrätten avser ska vara i form av bostadsrätter.

– I och med detta kommer området att få en varierad bebyggelse med olika upplåtelseformer. Att området framöver ska innehålla både hyresrätter och bostadsrätter har under några år varit en viktig del i ABK:s styrelses tankar kring utvecklingen av Östermalms Park, säger ABK:s ordförande Christer Nilsson

HSB Skåne kommer nu att påbörja arbetet med projektet och försäljning av bostadsrätterna i Östermalmspark beräknas påbörjas under 2025.

– Östermalmspark har ett bra centralt läge och byggnationen av bostadsrätter kommer att komplettera ABKs nyproduktion på ett bra sätt, säger Caroline Sellström, affärsområdeschef Bostad och Medlem på HSB Skåne.

HSB Skåne är en väletablerad aktör i Kristianstad med ett stort engagemang inom trygghetsskapande arbete. Företaget förvaltar 149 bostadsrättsföreningar samt äger och förvaltar över 400 hyresrätter i Kristianstad med omnejd.