Åtgärdspaket för tryggare bostadsområde utökas av Helsingborgshem

Arber Jasharaj från stiftelsen Tryggare Sverige utbildar områdesutvecklare från Helsingborgshem i trygghetscertifieringen BoTryggt2030. Delar av utbildningen genomfördes på Pålsjö Östra i Helsingborg som överlag får gott betyg under genomgången.

En trygghetscertifiering, byggt på standarden BoTryggt2030, ska ge Helsingborg säkrare och tryggare bostadsområden. Modellen har tagits fram av den oberoende- och ickevinstdrivande Stiftelsen Tryggare Sverige. Nu ska den användas av Helsingborgshem.

En förutsättning för att trivas är att känna sig trygg och säker där man bor, vistas och arbetar. En viktig del för att uppnå detta är att den fysiska miljön är utformad på ett sätt som minskar brottsligheten och ökar tryggheten. Därför har Helsingborgshem sedan 2013 jobbat med trygghetscertifiering. Nu tar bostadsbolaget nästa steg och samarbetar med Stiftelsen Tryggare Sverige som har utvecklat en certifieringsmodell utifrån den senaste standarden BoTryggt2030.

– Det handlar om allt från enkelt förvaltningsarbete, till exempel underhåll av vegetation, sanering av klotter och en god belysning, till mer omfattande åtgärder som bra skalskydd för att skydda fastigheterna mot inbrott samt ”programmering” av det offentliga rummet för att attrahera olika målgrupper till platsen, säger Arber Jasharaj, säkerhetssamordnare på Stiftelsen Tryggare Sverige.

Utgångspunkten är att förhindra brott genom så kallad situationell brottsprevention, som betyder att man tar hänsyn till platsens betydelse relaterat till brott och otrygghet. Internationellt finns goda erfarenheter av trygghetscertifierade fastigheter. Studier från Storbritannien och Nederländerna visar att inbrotten har minskat med så mycket som upp till 90 procent.

Sedan årsskiftet har Stiftelsen Tryggare Sverige utbildat medarbetare på Helsingborgshem i metodiken kring trygghetscertifiering utifrån BoTryggt2030. Medarbetarna har gått totalt åtta utbildningstillfällen med både teori och praktik.

– Efter godkänd examinering kan vi områdesutvecklare själva trygghetscertifiera våra fastigheter, berättar Linnea Ekelund. Jag tycker utbildningen har varit jättebra. Vi vill ju inte ha hus och utemiljöer som underlättar brottslighet. När vi har gått igenom och fyllt i checklistan får vi svart på vitt vilka åtgärder som krävs för att fastigheten ska bli trygghetscertifierad.

Just nu trygghetscertifierar Helsingborgshem på Fredriksdal. Helsingborgshem arbetar på många olika sätt med trygghet och trivsel.