Svenskt värmepumpsföretag vinner tyskt pris

Peter Jocic, Qvantum COO, receives The Design Plus Award powered by ISH. Foto: Johan Marklund

Det svenska värmepumpsföretaget Qvantum som drivs av industriveteraner, fick idag tyska ISH Design Plus Award för sin helt nya kompakta värmepump för lägenheter. Värmepumpen är så kompakt att den kan monteras till exempel under en diskbänk och kommer att kunna ersätta de gaspannor som nu ska fasas ut i Europas storstäder. 

Bakom priset som delas ut på den internationella VVS-mässan ISH i Frankfurt den 13 mars står bland annat German Design Council. 

Peter Jocic, COO på Qvantum. Foto:  Johan Marklund 

– Det är en fantastisk bekräftelse för oss att få det här priset, säger Fredrik Rosenqvist som är VD för Qvantum.  
 
Bolaget som har producerat värmepumpar i mer än 30 år är i en kraftig expansionsfas och har de senaste åren tillförts ett team av industriveteraner med över 500 års erfarenhet från branschen. Bolaget fick rubriker i januari när man fick in 460 miljoner kronor i riskkapital från några av landets tyngsta investerare. Det gör att företaget toppar listan över investeringar i start- och scale-ups i år. 

Design Plus priset delas ut till framtidssäkrade produkter som kombinerar hållbarhet, estetik och funktionalitet och är ett av de prestigefyllda och mest kända i Tyskland. Att ett företag som gör sin tyska debut på mässan tilldelas det är helt unikt. Men så är också Qvantums lägenhetsvärmepump unik.  

Lägenhetsvärmepumpen kan få plats under en diskbänk och är byggd i moduler vilket gör den lätt att både serva och installera. Den tillhörande varmvattenberedaren kan placeras vägghängd på annan plats i lägenheten.  

– Majoriteten av alla lägenheter i Europa värms upp av små gaspannor som är monterade i respektive lägenhet, säger Fredrik Rosenqvist. 

– Vi ersätter gaspannorna med lågtempererade lokala fjärrvärmenät som kombineras med dessa kompakta värmepumpar i varje lägenhet.  
 
– Vår lösning gör att fastighetsägare i Europa snabbt kan byta till fossilfri uppvärmning, både i nya byggnader och i gamla bestånd. Vi ändrar helt enkelt hur Europas storstäder värms upp. 

Qvantums lösning bygger på ett lokalt fjärrvärmenät med värmepumpar i centrum som bara håller en temperatur på ca 10 – 20 ° C. Energin i detta nät kan sedan användas av de små lägenhetsvärmepumparna både för att ge värme och kyla. Längs nätet skördas också överskott av värme och kyla som tillförs nätet. 
Metoden sparar upp till ca 80% av energin som går åt jämfört med gaspannor och är också helt förnybar om den drivs med förnybar el. Dessutom tar den helt bort utsläppen av kväveoxider och andra lokala luftföroreningar. 

– I Sverige är vi vana vid värmepumpar för villor och fjärrvärme i städer, men på kontinenten är båda företeelserna tämligen okända. Men nu när det talas om att helt förbjuda installation av nya fossila system redan nästa år är det ett plötsligt uppvaknande. 

– Intresset är enormt och vi bygger en helt ny fabrik i Åstorp för att möte efterfrågan. 

Fabriken har en produktionskapacitet på 50 000 värmepumpar per år. 

Vid sidan av lägenhetsvärmepumpen har Qvantum även tagit fram ett komplett program av värmepumpar både för frånluftsvärme, jord/bergvärme och luft/vatten. Programmet sträcker sig från 4 – 192 kW.