Enköpings nya kommunhus förvärvas av Vacse

Rendering: C.F. Møller Architects

Skanska Sveriges kommersiella utveckling vinner tillsammans med Vacse AB upphandlingen avseende uppförandet av Enköpings nya kommunhus. Det nya kommunhuset blir ett flexibelt konturshus med höga hållbarhetskrav centralt beläget i Enköping.

Det nya kommunhuset, om cirka 5 300 kvm i fyra våningar, kommer vara beläget på den gamla kommunhustomten som efter färdigställandet bli en modern och effektiv mötesplats för både medarbetare och medborgare i Enköpings kommun.

bild
Rendering: C.F. Møller Architects

Huset kommer att certifieras enligt BREEAM, nivå Excellent och uppfylla energiklass A enligt Boverkets krav.  Klimatpåverkan blir mycket låg bland annat genom att trä är primärt byggmaterial kompletterat med klimatförbättrad betong. Med solceller på tak, kombinerad bergvärme och kyla kommer byggnaden uppnå ett mycket lågt energibehov under driftsskedet.

Förutsatt erhållet bygglov är byggstart planerad till november i år och det nya kommunhuset beräknas stå klart under tredje kvartalet 2025.

"En vacker byggnad på en vacker plats, vi ser fram emot ett långt samarbete med Enköpings kommun" säger Fredrik Linderborg, VD, Vacse