Kraftigt fall för bostadsbyggandet

Anders Wiklund/TT: Nybyggda bostäder i Hagastaden i Stockholm. Arkivbild.

Bostadsbyggandet fortsätter att minska, enligt Byggfaktas byggstartsindikator.

Under april minskade byggstarterna av nyproduktionsprojekt med 0,6 procent jämfört med månaden före. För bostäder var minskningen 1,6 procent.

Byggstarterna av bostäder har fallit kraftigt under de senaste tolv månaderna, med 42,7 procent enligt indikatorn. Det övriga byggandet ökar i stället med 20,9 procent.

"Byggstartsindikatorn fortsätter falla och nedgången förstärks av att tidigare månadsutfall fortfarande revideras ned på grund av inställda och senarelagda projekt. Den snabba nedgången i bostadssektorn verkar nu smitta av sig även på andra sektorer, där utvecklingen vänt nedåt de senaste månaderna", säger Tor Borg, analyschef på Citymark Analys och Byggfakta i ett pressmeddelande.