Energibesparing året om för Hufvudstaden

Foto: Hannes Almeräng/Wikström AB

Hufvudstaden har under många år utfört ett målmedvetet hållbarhetsarbete i sina fastigheter, inte minst när det gäller energieffektivisering. Under dryga 30 år har de haft ett kontinuerligt samarbete med Wikström AB vid bland annat ombyggnationer, tillbyggnader, hyresgästanpassningar och energiprojekt.

Hufvudstaden ville sänka energiförbrukningen och därmed även kostnaden för den aktuella fastigheten i Femman bland annat genom att kunna kapa effekttopparna på sin fjärrkyla. Efter en förstudie av Magnus Nordh och Mats Nyberg på Wikström AB fick Hufvudstadens Bernt Andersson konkreta siffror samt ett förslag på lösning. När Hufvudstaden beslutade att genomföra projektet tog Wikström fram förfrågningsunderlag och bygghandlingar och har också hjälp till med installationssamordning och besiktning. Lars Askulv på Wikström har haft ett nära samarbete med entreprenörerna på plats.

– Vi tog ett helhetsgrepp och har gjort alla momenten tillsammans, berättar Bernt. Det är så vi jobbar med Wikström, vi matchar varandra bra och känns mer som samma team än som samarbetspartners.

Hög verkningsgrad

Fastigheten har i dag sin huvudsakliga försörjning av fjärrvärme och fjärrkyla från Göteborgs kommun, men under stora delar av året har fastigheten behov av både kyla och värme samtidigt.

– Det var detta samtidiga behov som vi tog fasta på när vi designade den nya kyl-och värmepumpsanläggningen, förklarar Magnus. Under sommarperioden kan anläggningen bidra till att kapa effekttoppar på kyla. Under övriga delar av året när vi kan plocka ut både värme och kyla samtidigt, kan vi få ut ca 7 kilowattimmar värme/kyla för varje kWh el man stoppar in.

– Anläggningen är nyligen driftsatt, men jag har noterat att energianvändningen påverkades ganska omgående, påpekar Bernt.

Magnus Nordh, Wikström AB

Magnus Nordh, Wikström AB

Effektivt system

Som i alla äldre fastigheter var det trångt om utrymme för installationen, och med tanke på fastighetens läge mitt i Göteborg ställdes det också krav på att de nya installationerna inte skulle synas över takåsarna. För att lösa uppgiften har Wikström installerat tre kyl- och värmepumpar i fläktrummet på takvåningen samt placerat en i sammanhanget kompakt kylmedelkylare på taket.
– Vi har haft många diskussioner, säger Bernt, men eftersom Wikström känner fastigheten så väl har de också hittat bra lösningar. Inte minst styrsystemet blev en komplicerad fråga eftersom många olika system skulle samverka.
– Resultatet blev ett lättanvänt och effektivt styrsystem, jag kan se allt i realtid och det underlättar verkligen mitt arbete.

Den nya anläggningen bidrar till att kapa effekttoppar på kylan.

Den nya anläggningen bidrar till att kapa effekttoppar på kylan.

Lönar sig trots nya energipriser

Nu pågår driftoptimering och finjusteringar. När projektet påbörjades kunde ingen förutse dagens elmarknad, men ett så pass flexibelt system som det här ger enbart fördelar menar Magnus.

– Jag håller med, säger Bernt. Vi kan jämföra priserna och aktivt välja vilket system som skall leverera värme och kyla. På sikt kan vi kanske också förfina styrsystemet med till- och från-koppling av värmepumpar beroende på energipriset.