K-Fastigheter köper byggrätt i Göteborg

Sävenäs etapp 1. Foto: K-fastigheter.

K-Fastigheter har förvärvat en byggrätt för cirka 135 hyresrätter i Göteborg. Förvärvet sker från ES Smörslottsgatan Andra Holding AB och gäller samtliga aktier i det bolag som äger fastigheten Göteborg Sävenäs 131:14. Lagakraftvunnen detaljplan finns, meddelar bolaget. 

På den förvärvade fastigheten avser K-Fastigheter uppföra cirka 135 hyresrätter i K-Fastigheters egenutvecklade koncepthus Lamellhus. Beräknat årligt hyresvärde uppgår till 22,4 mkr. Tillträde samt byggstart kommer preliminärt att ske under fjärde kvartalet 2023. Transaktionen sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om cirka 38 mkr.

Den förvärvade fastigheten ligger i anslutning till andra fastigheter som K-Fastigheter har i området Sävenäs vid Östra Sjukhuset. 103 lägenheter finns i förvaltning och ytterligare 192 lägenheter är under uppförande med inflyttning i december 2023. Detta sammantaget sörjer för en effektiv fastighetsförvaltning.