Unga designers: ser framtid med fokus på cirkulära produkter och fler samarbeten över gränserna

Bild: Ung Svensk Forms utställning, och stipendiaten Ellen Hallström på kunskapsresan. Fotograf: Viktor Ärlemalm .

Sista veckan i maj åkte stipendiater från utmärkelsen Ung Svensk Form på en kunskapsresa arrangerad av branschorganisationen Svenskt Trä, i samarbete med Svensk Form. Resan avslutades på Sara kulturhus i Skellefteå med vernissage för utställningen Ung Svensk Form och ett panelsamtal på temat ”Trä – möjligheternas material”.

Mötena skapade flera viktiga insikter för stipendiaterna om hur de vill arbeta i sina arbetsprocesser framöver. Formgivarna spår en framtid där samspelet mellan olika aktörer i närliggande branscher blir en nödvändig del av designprocessen.

Björn Nordin, arkitektur och designchef på Svenskt Trä, modererade samtalet på scenen på Sara kulturhus och ställde frågor till stipendiaterna om vad de hade lärt sig under kunskapsresan, framtidsspaningar, utmaningar och tankar om cirkulärt skapande.

– Svenskt Trä är främst en medlemsorganisation för sågverken men det är också viktigt att vi jobbar med frågor som rör hela värdekedjan för träprodukter. Det ville vi spegla i upplägget av kunskapsresan. De här stipendiaterna har redan en otrolig kunskapsbredd och det skapades en spännande dynamik i deras möten med träindustrin, sågverken och skogsägare under resan, säger Björn Nordin.

En av stipendiaterna, arkitekten Elise Aldén, konstaterar att mötena har skapat viktiga insikter för gruppen om hur de vill arbeta i sina designprocesser framöver.

– Vi pratade mycket tvärdisciplinärt, över yrkesgrupperna, både inom gruppen men också i mötet med producenterna. Det finns många viktiga insikter att hämta i den dialogen, säger Elise Aldén.

Björn Nordin konstaterar att en majoritet av virket till den svenska möbelindustrin fortfarande importeras. Något han tror beror på att Sverige saknar vissa delar av värdekedjan i produktionen, vilket är en utmaning för hela industrin. Även stipendiaterna delade sina insikter om värdekedjan.

– Jag tänker att värdekedjan är cirkulär men att just kedja är ett svårt ord, då det blir steg ett, steg två, steg tre och så vidare. Som formgivare är jag inte bara ett steg i kedjan utan måste finnas med hela vägen. Det tror jag kommer vara viktigt för min yrkesroll i framtiden, sa Ellen Hallström, stipendiat och möbelformgivare.

Stipendiaten och designern Simon Bågstam har skapat möbler utifrån tekniker hämtade från båtbyggande och han ser en framtid där samspelet mellan hantverk och större produktion måste vara balanserat.

– Jag tror att det måste finnas ett samspel mellan hantverkare, formgivare och producenter för att hitta en balans i framtidens design. Där kan jag som formgivare bli en viktig knutpunkt, genom att ha en förståelse för de hantverksmässiga värdena och sedan kan föra dem över till en produktion, säger Simon Bågstam, som också har fått Ung Svensk Forms arbetsstipendium från Ikea som han kommer genomföra under hösten 2023.

Även Sara kulturhus vd Anna Jirstrand deltog i samtalet och nämnde huset som ett konkret exempel där trä används cirkulärt.

– Man kan titta på allt trä som finns här inne, så länge träet är i bruk fångar det upp fantastiska mängder koldioxid. Sara kulturhus binder sammantaget 9000 ton koldioxid så länge det står kvar, det motsvarar 13 500 flygresor mellan Stockholm och New York. Så även om träden inte står kvar i skogen så fortsätter de göra stor nytta för det cirkulära kretsloppet, säger Anna Jirstrand.