CMB-kvarteret på Campus Solna byggs om till toppmoderna labbmiljöer

CMB-kvarteret, Campus Solna. Foto: Akademiska Hus

Akademiska Hus investerar strax över 260 miljoner kronor i ännu en omfattande ombyggnation i Solna. Den här gången är det fem byggnader i det så kallade CMB-kvarteret som ska förvandlas till toppmoderna labbmiljöer. Med sitt centrala läge mitt på campus innebär satsningen en attraktiv möjlighet för fler bolag inom life science att etablera sig på området.

Campus Solna är beläget där Stockholm möter Solna genom det stora stadsutvecklingsprojektet Hagastaden, som vid färdigställandet kommer att innehålla över 6 000 bostäder och 50 000 arbetsplatser. Här ska utbildning, forskning och näringsliv arbeta i nära samverkan och bilda en unik grund för ett life science-kluster i världsklass.

CMB-kvarteret, som fått sitt namn efter att tidigare ha varit hemvist åt institutionen för cell- och molekylärbiologi vid Karolinska Institutet, ligger i nära anslutning till campusets huvudentré mot Solnavägen. Kvarterets fördelaktiga läge på området ger en direkt närhet till bland annat Karolinska Institutet, Nobel Forum, Karolinska Universitetssjukhuset och den kommande tunnelbaneuppgången som tas i drift i samband med att den nya tunnelbanelinjen beräknas vara klar 2028.

– Efterfrågan på att etablera sig på Campus Solna är fortsatt stor och med skapandet av fler avancerade labbmiljöer ser vi fram emot att kunna välkomna nya life science-aktörer till området. Närheten till världsledande forskning inom medicin och hälsa lockar, likaså att kunna ta del av de centrala mötesplatser som utvecklas här där studenter, forskare, besökare, företagare och start up-bolag kan sammanstråla för kunskapsutbyte och innovation, säger Anna Alsborger, fastighetsdirektör på Akademiska Hus.

Egna och gemensamma ytor – med hållbarhet som ledstjärna
Sammanlagt omfattar de fem byggnaderna i CMB-kvarteret strax över 9 000 kvadratmeter bruttoarea, var av cirka 6 000 uthyrningsbar yta, som kommer att genomgå en omfattande renovering för att matcha de krav som ställs på moderna labb. Här skapas också en ny gemensam och sammanlänkande huvudentré för kvarteret samt gemensamma ytor som kan nyttjas av samtliga hyresgäster såsom konferenslokaler, omklädningsrum och cykelförråd. Att dela på vissa ytor bidrar till ett effektivare och mer flexibelt lokal- och resursutnyttjande.

För att säkra att byggnaderna blir så hållbara som möjligt förses några av dem med solceller och flera energibesparande åtgärder kommer att genomföras. Vid ombyggnationen kommer också stort fokus att läggas på återbruk, där exempelvis dörrar och glaspartier tas om hand och får nya placeringar.

– Genom att bygga om befintliga byggnader på ett hållbart sätt och anpassa dom till nya användningsområden, nyttjar vi vårt befintliga fastighetsbestånd istället för att bygga nytt. Det är avgörande om vi ska nå vårt mål om en klimatneutral verksamhet till 2035, säger Anna Alsborger.

Tidigare satsningar för över 750 miljoner
Det var i samband med att Karolinska Institutet flyttade delar av sin verksamhet till det experimentella forskningslaboratoriet Biomedicum som en unik vakans uppstod som ger möjlighet för nya företag att etablera sig på Campus Solna. Utöver CMB-kvarteret har Akademiska Hus sedan dess investerat strax över 750 miljoner kronor i en rad andra ombyggnationer på Campus Solna, däribland Inventumlaboratoriet, Scheelelaboratoriet och Fysiologen. Samtliga med inriktning på att erbjuda verksamheter inom life science möjlighet att hyra allt från en enstaka kontorsstol och labbänk till lokaler med plats för större labbmiljöer och hela huvudkontor.

Ombyggnaden av CMB-kvarteret beräknas starta hösten 2023 och vara färdigställd etappvis mellan hösten 2024 och hösten 2025.