Arkitema gestaltar Skellefteå lasarett

Foto: Sven Mieke/Unsplash

Region Västerbotten bygger ut Skellefteå lasarett med ca 45 000 m² och bygger om ytterligare 16 000 m². Arkitema har vunnit uppdraget att gestalta byggnaderna för totalentreprenören ByggDialog.

Projektet är indelat i flera etapper, där den första ska stå klar 2026 och den sista färdigställas 2032. Det handlar om både nybyggnation och renovering.

- Projektet ska möta det framtida behovet av sjukvård i Västerbotten, och vi är glada över att ha fått förtroendet. Vi har tidigare arbetat med ByggDialog i andra sjukhusprojekt och ser fram emot ett minst lika bra samarbete i Skellefteå, säger Jill Sköld, arkitekt och affärsområdeschef på Arkitema.

Det nuvarande sjukhuset uppfördes 1915 och har byggts om i flera omgångar. Nu tas ett helhetsgrepp om sjukhusområdet och projektet omfattar allt från akutmottagning, röntgen och laboratorium till intensivvård, operation, vårdavdelningar, mottagningar och psykiatri.

En av flera viktiga aspekter i projektet är dess hållbarhetsprofil. Projekt har ambitiösa miljömål och siktar mot Miljöbyggnad guld. I uppdraget ingår även landskapsplanering och trafikplanering.