Plant och Diös fastigheter skriver ramavtal

Johanna Olofsson, hållbarhetschef på Diös och Pelle Tunell, VD för Plant. Foto: Diös/Plant

Plant har undertecknat ett ramavtal med Diös, ett av Sveriges största fastighetsbolag. Plant kommer därmed att utföra flera klimatberäkningar på Diös byggprojekt framöver för att minska deras klimatpåverkan.

– Vi delar en gemensam vision om att minska klimatpåverkan inom bygg- och fastighetsbranschen och vi uppskattar verkligen att arbeta med en så ambitiös, kunnig och medveten beställare med goda resurser internt, säger Pelle Tunell, VD för Plant.

Diös, som är marknadsledare i 10 tillväxtstäder och äger både kommersiella och bostadsfastigheter i norra Sverige, har satt upp ambitiösa klimatmål framöver, inklusive att halvera sina koldioxidutsläpp till 2030. Plant ser fram emot att vara en aktiv partner till Diös på deras hållbarhetsresa.

– Vi har valt att göra klimatberäkningar i flera skeden i våra byggprojekt för att lära oss vad som krävs för ett mer klimatneutralt byggande och öka förståelsen i projekten, säger Johanna Olofsson, hållbarhetschef på Diös och fortsätter: Vi tycker att Plant med sitt verktyg ligger i framkant när det gäller klimatberäkningar. De ger oss bra beslutsunderlag och förutsättningar för att vi ska hänga med i den snabba utveckling som sker inom området. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete.

Ramavtalet mellan Plant och Diös trädde i kraft sommaren 2023 och gäller tills vidare. I licensen ingår en fullständig klimatberäkning för att nyttja till en klimatdeklaration enligt Boverkets krav, certifiering enligt BREEAM samt Svanen.