Piteå expanderar med nya bostadsområden

Översiktsbild Pitholmshöjden. Visionsskiss: Norconsult

Det pågår ett intensivt arbete med att utvidga Piteå österut och detaljplaneringen av Pitholmshöjden och Strömnäsbacken etapp 2 är igång med full fart.

Läget är unikt, eller vad sägs om några minuters cykelfärd till stadskärnan, ett stenkast till golf- och padelbana samtidigt som du har skogen och vattnet runt hörnet!

För boende i det nya området är tanken att vardagslivet ska vara enkelt och att det ska vara lätt att leva hållbart – för både individ, samhälle och för miljön. Utgångspunkt i planeringsarbetet har varit människa, miljö och en hållbar livsstil.

– Vi tror mycket på den här satsningen och våra ambitioner är att utveckla området med nya bostäder och funktioner, men samtidigt bevara skogen och andra fina kvalitéer som finns runtomkring, säger Jan Johansson, förvaltningschef Samhällsbyggnad.

Målbilden är att området år 2030 ska ge plats åt ungefär 600 bostäder för cirka 1000–1400 invånare. Detaljplanen för Strömnäsbacken etapp 2 möjliggör för flerbostadshus och centrumfunktioner och Pitholmshöjden för flerbostadshus, villor samt skola och idrottshall.

– För att kunna växa behöver Piteå fler attraktiva bostäder, både villor och flerbostadshus. Det nya området österut är en viktig pusselbit i det, säger Patric Lundström, kommunstyrelsens ordförande.

Det aktuella området ligger öster om stadskärnan och inkluderar:

  • Strömnäsbacken etapp 2, där det planeras för ca 520 bostäder (440 lägenheter samt 80 platser på äldreboende).
  • Pitholmshöjden, där det planeras för ca 200 bostäder fördelat på ca 70 villor, 50 par-/radhus samt 80–90 lägenheter. Utöver detta reserveras mark för skola och idrottshall.