Nytt molnbaserat system digitaliserar Jernhusens fastigheter

Carlo Pompili, vd för Telcred och Johan Weckström, marknadsansvarig på Telcred. Foto: Telcred

Jernhusen har tecknat avtal om ett nytt molnbaserat passersystem med säkerhetsbolaget Telcred. Utrullningen av det nya systemet sker successivt och fokuseras till en början på fastigheter inom affärsområdet depåer och kombiterminaler.
 
Med tiotusentals användare är projektet ett av de största inom proptech och digitalisering av fastigheter i Sverige. Bland kriterierna som avgjorde att valet föll på Telcred var förutom säkerhet och kontroll att systemet är lätt att integrera med andra system, enkelt att använda och öppenhet. Förutom programvara omfattar avtalet hårdvara, driftsättning och mjukvaruutveckling. 

– Som fastighetsägare tänker vi ständigt framåt. Nu är vår ambition att få en molnbaserad plattform, för att oberoende av plats kunna administrera fastigheter över hela landet. Vårt nya system gör att vi får bättre kontroll, från Luleå till Malmö, utan att egentligen behöva vara på plats, säger Peter Larsson, chef för affärsområde depåer och kombiterminaler hos Jernhusen.

bild
Bildkälla: Telcred

Framtidens modell 
Genom den nya lösningen kommer tiotusentals användare att få en bättre, säkrare och smidigare tillgång till Jernhusens fastigheter. 

– Vår modell där hyresgästerna själva kan sköta sina behörigheter i egna virtuella system har varit väldigt framgångsrik under de pilotprojekt som har genomförts tillsammans med Jernhusen. Vi tror att detta är modellen för framtiden, säger Carlo Pompili, vd för Telcred.

Säkerhet och kontroll 
Avtalet är resultatet av en utvärdering som pågått under två år och som gjorts av Jernhusen tillsammans med Meta Fastighetsadministration. Avgörande urvalskriterier var kontroll och säkerhet tillsammans med möjligheten att integrera externa system, enkel att administrera och att det baseras på öppna standarder. 

– Säkerheten är av högsta betydelse för all vår verksamhet. Vi ställer oerhört höga krav på både skalskydd och behörigheter. Att hitta ett system som håller standarden både säkerhets- och kvalitetsmässigt har varit avgörande. Vi har jobbat noggrant för att hitta en leverantör som kan uppfylla alla kriterier. Det känns väldigt bra att nu kunna stärka upp säkerheten ytterligare, säger Peter Larsson, chef för affärsområde depåer och kombiterminaler hos Jernhusen.

Ett öppet system

 Jernhusen gör ett tydligt vägval och väljer att gå mot öppna system.

– Avtalet med Jernhusen är en seger för system som är baserade på öppna standarder där företagen inte blir inlåsta med en enskild leverantör. Vi är imponerade över Jernhusens beslutsamhet på denna punkt. Avtalet med dem öppnar vägen för andra som vill styra mot öppna system som är lätta att integrera med, säger Johan Weckström, marknadsansvarig på Telcred.

Hårdvaran kommer huvudsakligen från Axis Communications och Seriline. Valet av partner för projektering och projektledning av installationen föll på Siqure.

Del av större digitaliseringsresa
Implementeringen av en modern och molnbaserad passagelösning är en del av ett större digitalt initiativ inom Jernhusen.

– Den typ av öppen lösning som vi nu utvecklar är inte så vanlig. Det är däremot viktigt för att möta framtiden. Vi börjar nu med våra depåer. Men vi är övertygade om att detta kommer att kunna användas i flera delar av vår verksamhet inom kort, säger Per Forsling, chef för teknik och verksamhetsutveckling hos Jernhusen.