ByggVesta tecknar avtal med EQT Exeter

Bild: Byggvesta

ByggVesta har framgångsrikt slutit ett avtal med EQT Exeter kring försäljningen av etapp 1 i förverkligandet av ett nytt spännande bostadsområde i Flemingsberg, Huddinge kommun.

Huddinge kommun ska under hösten fatta formellt beslut om den nya detaljplanen för fastigheten Grantorp 2:32 inom campus Flemingsberg i Huddinge. I detta expansiva område planeras cirka 800 nya bostäder. Flera lokaler och trivsamma kvarter kommer tillsammans med bostäderna, med plats för över 1 100 forskare och studenter, att skapa en modern och attrativ campusmiljö. Det är ett viktigt steg för att ytterligare stärka Campus Flemingsberg som innovationsmiljö och säte för forskning och utbildning. Projektet planeras i den centrala delen av Flemingsberg, i ett av Stockholms mest intressanta regionala stadskärnor.

EQT Exeter har tecknat avtal om förvärv av första etappen av detta projekt, bestående av cirka 400 lägenheter i tre fastigheter.

Detaljplaneprocessen förväntas slutföras under fjärde kvartalet 2023, med planerad byggstart under våren 2024. Projektets första etapp om cirka 400 lägenheter beräknas vara färdigställd under en period från slutet av 2025 till halvårsskiftet 2026..

– Vi är mycket entusiastiska över EQT Exeter:s engagemang att investera i Flemingsberg och samarbeta med oss, Vi ser fram emot att realisera detta projekt och se det bli en positiv drivkraft för utvecklingen av detta dynamiska och expansiva område, säger Marcus Svensson, vd ByggVesta development

Rådgivare: AG Advokat, Outpoint & Kilpatrick