Veidekke bygger kontorshus åt Wihlborgs i Malmö

Vista i Hyllie, Malmö. Illustration: Wihlborgs Fastigheter

På uppdrag av Wihlborgs Fastigheter bygger Veidekke Vista i Hyllie, Malmö. Veidekke har nu fått förtroendet även för nästa fas av projektet, kontorshusets våningar 13 till 23.

Projektet är en totalentreprenad i samverkan. I Veidekkes uppdrag i denna fas ingår uppförande av ett kontorshus i tio våningar. Förutom arbetsplatser får de nya kontoren bland annat gemensamma terrasser och en restaurang med egen odling.

Hållbarhetskraven är högt ställda med fokus på klimatsmart byggande. Vista kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Guld, WELL och NollCO2.

Sedan tidigare har Veidekke påbörjat byggnationen av den nedersta delen av Vista, den så kallade mobilitetshubben.

Vista, med en totalyta på 17 000 kvm kontor plus en mobilitetshubb, blir Wihlborgs fjärde kontorshus i Hyllie. Totalt byggs 16 våningar, varav tio våningar kontor, och projektet förväntas vara färdigt i slutet av 2025. Huset blir ett landmärke och det första som möter den som kommer över bron från Danmark. Området är i snabb utveckling med en blandning av bostäder, kontor, service och handel. 

–  Nu tar vi nästa steg i detta moderna och miljöcertifierade kontorshus i Hyllie. Vi tackar Wihlborgs för det fortsatta förtroendet vad gäller projektet Vista i Hyllie, säger Cecilia Eneberg, arbetschef Veidekke Bygg Syd.