37 procent anser att det är viktigt med en central arbetsplats

White Arkitekter, Magasin X. Foto: Camilla Svensk

Centralt belägna arbetsplatser och kontor bidrar på flera sätt till levande stadskärnor. Att erbjuda ett kontor mitt i city har under lång tid också varit ett sätt att locka nya medarbetare. Pandemin och det distansarbete som den innebar för många satte sina spår i vad svenskarna tycker är viktigt vad gäller arbetsplatser. För en majoritet är det idag ganska oviktigt att arbeta mitt i stan, men fyra av tio föredrar fortfarande ett centralt läge. Främsta anledningen är att kunna uträtta ärenden i anslutning till jobbet. Det visar en Novus-undersökning som White Arkitekter låtit göra.

För att stadskärnorna ska hållas levande är det avgörande med ett varierat utbud och att människor vistas där under dygnets alla timmar. De som arbetar inne i city bidrar på många sätt till ett levande stadsrum, bland annat genom att ta del av stadens utbud under luncher och efter arbetet. Men hur viktigt är det egentligen med en centralt belägen arbetsplats? I en statistiskt säkerställd undersökning som Novus gjort på uppdrag av White Arkitekter svarar 37 procent att det är viktigt att arbetsplatsen ligger nära stadskärnan.

bild
White Arkitekter, Magasin X. Foto: Måns Berg 2

– Efter pandemin omdefinierade många hemmet till en livsplats som rymmer det mesta – det blev platsen man umgås på, shopping och inhandling av mat kunde lika gärna göras över mobiltelefonen och att arbeta digitalt hemifrån blev lika självklart som det tidigare var att åka till kontoret. Samtidigt längtade andra efter fysiska möten och det staden kan erbjuda. För att locka fler till centralt belägna arbetsplatser idag, behöver de vara attraktivt utformade och kunna erbjuda någonting mer än att bara vara en plats att vistas på. De behöver vara en förlängning av stadens puls och uppmuntra till gemenskap, kreativitet och kunskapsbyte, säger Kristoffer Roxbergh, arkitekt, White Arkitekter.

bild
Foto:  Camilla Svensk

Ärenden och nöjen i topp
Undersökningen visar att den främsta anledningen till att respondenterna föredrar att arbeta på ett kontor i city är just möjligheterna att ta del av stadskärnans utbud. Över hälften, 57 procent, anser att det viktigaste är att kunna uträtta ärenden i anslutning till jobbet. Därefter följer möjligheten att enkelt kunna göra någonting efter arbetsdagen, som att gå på konsert, restaurang eller after work. 

– Genom att knytas samman med stadslivet, kan arbetsplatser i city både förenkla och tillföra någonting i vardagen – som kultur, upplevelser och att kunna uträtta ärenden, säger Kristoffer Roxbergh, arkitekt, White Arkitekter.

Topplista: Här är anledningarna till varför det är viktigt med en central arbetsplats
1. Kunna uträtta ärenden i anslutning till jobbet (57%)
2. Enklare att göra något efter jobbet (restaurang/after work/konsert) (47%)
3. Jag bor centralt (29%)
4. Det gör att jag rör mig mer rent fysiskt, till och från jobbet och på lunchen (29%)
5. Jag vill kunna luncha med/träffa bekanta som också arbetar i stan (25%)
6. Jag tycker om pulsen, liv och rörelse (19%)
7. Bredare lunchutbud (18%)