Sveriges första NollCO2-certifiering för byggnad med labb

Visionsbild: Wihlborgs

Det första huset i Science Village i Lund blir också den första byggnaden med laboratorium att certifieras med NollCO2, en certifiering som innebär nettonoll klimatpåverkan. I ”Space” (Kunskapen 1) har valet av material anpassats för varje del och funktion i syfte att göra huset långsiktigt hållbart.

NollCO2-certifieringen har tagits fram av Sweden Green Building Council (SGBC). För att en ny byggnad ska uppnå certifieringen ska den visa på netto-noll klimatpåverkan för hela livscykelkedjan på 50 år, från utvinning av råvara till sluthantering av byggmaterial. En mycket krävande standard som blir ett steg på vägen mot Sveriges mål om klimatneutralitet 2045.

Eftersom Space är den första byggnaden innehållande laboratorium som registrerades för certifiering i NollCO2 har projektet blivit en del i en pilot för att ta fram en baslinje och gränsvärden för byggnader med just laboratorieverksamhet.

bild
Bild: Wihlborgs

Ett viktigt led i processen mot NollCO2-certifieringen har varit att minska materialanvändningen i alla led. Byggnadens stomsystem utgörs av en hybridstomme där konstruktionsstålet haft en återvinningsgrad på över 65 procent. Klimatförbättrad betong samt HDF-bjälklag med miljöcement har använts för grundkonstruktionen. Där väderförutsättningarna är som tuffast har stålbalkar använts och en glasvägg skyddar träfasaden mot slagregn och direkt solinstrålning, vilket ökar hållbarheten och bidrar till minskad energianvändning.

Space byggs dessutom med modulmått vilket ger flexibilitet vid framtida ändringar i planlösning i samband med hyresgästanpassningar.

I huset används Wihlborgs egen energiinnovation, en kylvärmepump som tillsammans med befintligt fjärrvärme- och kylsystem återvinner värme och kyla. På så sätt minskar behovet av extern värme och kyla till fastigheten avsevärt. I Space fall handlar det om att ta vara på överskottsvärmen från hyresgästen Oatlys kylrum.

bild
Bild: Wihlborgs

- I Space har vi jobbat med devisen rätt material på rätt plats så att konstruktionen blir optimal utifrån faktorer som läge, väderförhållanden och funktion. Det innebär bland annat att vi använt kompletterande material till trä och gjort gröna val för varje material.  Förutom att vi behövt utmana oss rejält vad gäller materialanvändning har det varit givande att få vara delaktiga i SGBC:s NollCO2-standard för laboratorieverksamhet som vi hoppas att fler byggnader nu får användning av, säger Helena Pålsson, projektledare på Wihlborgs.