Hufvudstaden utmärkt i GRESB:s Internationella Hållbarhetsranking

Fotograf: Maria Cruseman.

Hufvudstaden har erhållit förstaplaceringen i kategorin "Kontor och handel" i GRESB:s prestigefyllda internationella hållbarhetsranking. Bolaget har konsekvent uppnått 93 av 100 poäng, och därmed fem av fem möjliga stjärnor, i tre på varandra följande år.

GRESB, Global Real Estate Sustainability Benchmark, är en årlig utvärdering som bedömer fastighetsbolagens insatser inom miljö, social hållbarhet, styrning och uppföljning. Hufvudstaden har återigen överträffat förväntningarna och erhållit 93 poäng, medan medelvärdet i kategorin "Kontor och handel" ligger på 76.

Hufvudstaden strävar ständigt efter att förbättra sitt hållbarhetsarbete och dessa framgångar är en indikation på det starka engagemanget i bolaget. Karl-Johan Wall, Hållbarhetschef på Hufvudstaden, kommenterade utmärkelsen och sa:

- Vi är stolta över att behålla vår höga poäng i GRESB-mätningen. Det är ett kvitto på att vårt starka interna engagemang för hållbarhetsfrågorna i kombination med ett systematiskt arbete fortsätter att ge goda resultat.

GRESB används som ett globalt index av investerare för att utvärdera och jämföra fastighetsbolagens hållbarhetsarbete. Årets rapport inkluderade insatser från 2 084 företag från 75 länder.

Hufvudstadens hållbarhetsstrategi är en central del av bolagets affärsstrategi och fokuserar på långsiktigt ägande och förvaltning. Bolaget äger flera fastigheter i över ett sekel, och hållbarhetsåtgärder syftar till att säkerställa deras bestående värde.

Karl-Johan Wall avslutar med att säga:

- Ett av våra viktiga hållbarhetsprojekt är att framtidssäkra våra fastigheter för kommande klimatförändringar. Under 2022 genomfördes djupgående riskanalyser av samtliga fastigheter och individuella handlingsplaner togs fram. De innehåller både förebyggande åtgärder och konkreta instruktioner för hur vi kan skydda fastigheterna vid extremväder.