Framtidskommission efterlyses för stadskärnornas framtid

Bild: Helsingborgs City.

Svenska Stadskärnor och Sveriges Centrum- och platsutvecklare anordnade nyligen ett seminarium om stadskärnornas framtid. Där framfördes konkreta förslag för att göra svenska stadskärnor mer attraktiva och hållbara.

Det betonades att stadskärnornas utveckling är avgörande för Sveriges fortsatta tillväxt och välfärd, men det saknas en tydlig huvudman för att samordna dessa frågor. Därför efterfrågas en bredare dialog med flera ministrar för att möjliggöra en nationell vision för stadskärnornas framtid.

-Vårt uppdrag är att säkerställa en positiv utveckling av våra stadskärnor och därför är vi tacksamma för de viktiga samtal vi hittills har haft med tidigare ministrar och riksdagsledamöter. Nu vill vi att diskussionerna leder till konkreta insatser och vill starta ett arbete med en framtidskommission, säger Björn Bergman, VD för Svenska Stadskärnor.

Stadskärnan genomgår förändringar, och för att möta dessa behövs ett samarbete mellan stad, fastighetsägare och näringsliv. För att behålla attraktiva, trygga och konkurrenskraftiga stadskärnor krävs gemensamma målsättningar och en nationell vision. Regler och ansvar för stadskärnornas utveckling spänner över flera departement, vilket gör det svårt att samordna långsiktiga strategier.

På seminariet föreslogs tre konkreta åtgärder:

  1. Stadskärnepolicy: En nationell vision för stadskärnor och ortscentrum.

  2. Mellandepartementsfunktion: Tydlig mottagare och samordning av stadskärnefrågor.

  3. Framtidskommission för levande stadskärnor: En kommission med uppdrag att undersöka stadskärnors betydelse, belysa framtidsscenarier, stärka samverkan mellan offentliga och privata intressenter, översyn av tillstånd och förordningar, samt underlätta konvertering av lokaler.

Svenska Stadskärnor och Sveriges Centrum- och platsutvecklare efterlyser nu fördjupade samtal med flera ministrar för att driva dessa frågor framåt. Stadskärnornas utveckling är en komplex och avgörande fråga för Sveriges framtid, och en nationell vision är nödvändig för att hantera de utmaningar som stadskärnorna står inför.