Klimatkompetens integreras i framtidens industribyggnader 

Bild: FOJAB.

Arkitektföretaget FOJAB meddelar att man tar steg mot att framtidssäkra industribyggnader genom att integrera klimatkompetens i sina designlösningar.

Med ökad internethandel, billigare robotisering, och påverkan från faktorer som pandemier och krig, står många företag inför behovet av att anpassa sina anläggningar till förändrade förhållanden.

Anders Lundin, ansvarig för kompetensområde Industri på FOJAB, betonar arkitekternas roll som problemlösare och hur de hanterar komplexa samband i byggprocessen.

"Fokus ligger inte bara på yteffektivitet, logistik och säkerhet, utan även på att skapa attraktiva och klimatvänliga arbets- och utemiljöer", skriver bolaget i ett pressmeddelande. 

Genom att bena ut gamla försyndelser i befintliga industribyggnader och erbjuda lösningar för framtida utveckling, strävar man efter att skapa rationella och robusta byggnader. 

Säkerhet har blivit en viktig fråga, där bolaget arbetar förebyggande med skalskydd, slussar och skyddszoner för att adressera ökade bekymmer om industrispionage.

Utomhusmiljön har länge förbisetts i industriområden skriver företaget, som själva vill sträva efter att minimera hårdgjorda ytor för att främja dagvattenhantering och biologisk mångfald. Solceller på tak, klättrande grönska på fasader och återanvändning av spillvärme är exempel på hur man vill integrera klimatvänliga åtgärder.