Jägersromodellen banar väg för Öresundsregionens mest klimatneutrala stadsdel

Vision Jägersro. Illustration: FOJAB

För att uppnå visionen om att skapa den mest hållbara stadsdelen i Öresundsregionen har Projekt Jägersro i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet utvecklats och helt ny modell för att beräkna den totala klimatpåverkan för stadsdelen. Målet är att skapa optimala förhållanden för invånarna att leva klimatneutralt i den nya stadsdelen som växer fram i Malmö.

– Genom Jägersromodellen hoppas vi sätta standarden för hur man framtida planerar och bygger hållbara och klimatbalanserade stadsdelar, säger Anders Hall, VD för Projekt Jägersro.

Hållbarhetsambitionerna är höga när den nya stadsdelen Jägersro utvecklas i Malmö. Målet är att bli den mest hållbara stadsdelen i Öresundsregionen på riktigt. Men hur mäter man detta? Under året har IVL Svenska Miljöinstitutet arbetat med att ta fram en ny metodik för att beräkna klimatpåverkan under hela projektets utveckling, från start till slut. Det omfattar allt från byggmetoder och stadsplanering till klimatberäkningar av personliga utsläpp från invånarna och möjligheten att kontinuerligt beräkna utsläpp över tiden.

– Målet har varit att utveckla en modell och ett scenarioverktyg där det går att visa effekter av olika val, såsom användning av olika byggmetoder, minimering av transportmönster eller byggande av servicefunktioner för att minska behovet av bil. Modellen kan också beräkna hur olika livsstilsval påverkar klimatutsläpp, som till exempel matkonsumtionen, säger Johan Holmqvist, professor i hållbar stadsutveckling och ansvarig projektledare på IVL.

Resultatet av arbetet är den så kallade Jägersromodellen, ett unikt verktyg där man genom en klimatbudget kan beräkna stadsdelens totala klimatpåverkan i förhållande till Parisavtalets mål om att inte överskrida en ökning på 1,5°C i jordens temperatur.

Modeller för studier av förändringar över tid, vilket innebär att man kan analysera hur utsläppet varierar och hur olika faktorer påverkar varandra. Verktyget syftar till att ge alla aktörer, inklusive invånarna, en mätbar möjlighet att leva inom planetens gränser.

– Med detta verktyg kan vi mäta den totala klimatpåverkan för en stadsdel och skapa de bästa förutsättningarna för att invånarna i Jägersro ska kunna leva så klimatneutralt som möjligt. Samtidigt är det viktigt att betona att alla måste bidra, både vi och invånarna, Malmö stad, energibolag och alla andra som kan påverka stadsdelen, säger Anders Hall.