AstraZeneca flyttar till Forskaren i Hagastaden för innovativt kunskapsutbyte

Forskaren. Foto: Anders Boberg

AstraZeneca har beslutat att förlägga sitt Stockholmskontor till Forskaren, mitt i hjärtat av Hagastaden. När Forskaren står färdig i början av 2024 kommer den att fungera som ett komplett ekosystem för kunskapsutbyte och samarbete mellan olika aktörer inom life science och health tech. Trots att Forskaren snart är fullt uthyrd och de första bolagen flyttar in redan i början av 2024, kommer AstraZenecas nordiska marknadsbolag att etablera sin bas där först till som 2024.

Vecturas VD, Joel Ambré, ser AstraZenecas val av Forskaren som stärkande för life science-området och betonar det strategiska samarbetet mellan företagen. Emelie Antoni, chef för det svenska och nordiska marknadsbolaget på AstraZeneca, lyfter fram Forskarens unika miljö och konkurrenskraftiga arbetsförhållanden som viktiga faktorer för företagets beslut.

bild
Foto: Anders Boberg

Forskaren, med sin distinkta arkitektur, har på kort tid blivit ett landmärke i Stockholm och kommer att fungera som ett nytt vardagsrum för invånare och besökare i Hagastaden. Tekniska museet och Urban Deli är några av de företag som redan har etablerat sig där, och AstraZeneca kommer att inta plan 4 med cirka 180 medarbetare.

Micael Averborg, affärsutvecklingschef på Vectura, ser AstraZenecas beslut som ytterligare ett bevis på Hagastadens framväxande roll som en mötesplats för innovation och kreativa lösningar. Han markerar att Forskaren och den kommande fasen i Hagastaden, Kvarter 37, kommer att stärka områdets ställning som ett ledande life science-kluster i Sverige.

bild
Emelie Antoni, AstraZeneca och Joel Ambré, Vectura​ Fastigheter. Foto: Vectura​ Fastigheter