Mestros nya tjänst ska underlätta hållbarhetsanpassningen för fastighetsägare

Foto: Mestro

Energiuppföljningsbolaget Mestro utökar sitt tjänsteutbud för att möta de ökande hållbarhetskraven från EU. Den nya tjänsten kombinerar energidata med strategisk rådgivning och syftar till att underlätta för svenska företag att navigera genom den växande komplexiteten i hållbarhetslagstiftningen inom fastighetssektorn.

Under det senaste året har Mestro vidtagit åtgärder för att främja internationell expansion och förstärka sina energioptimeringstjänster för fastigheter. Med etableringen på fyra nya marknader är företaget nu närvarande i elva länder i Europa. En ny emission har också genomförts, markerad av deltagande från personer som Erik Selin, vilket representerar ett viktigt steg i bolagets affärsutveckling.

En del av de nya resurserna har allokerats till utvecklingen och lanseringen av en helt ny tjänst som kombinerar omfattande datainsamling och analys med strategisk hållbarhetsrådgivning. Målet är att identifiera fastighetsägares behov och brister för att kunna vägleda dem mot åtgärder som hjälper dem att uppfylla de nya hållbarhetskraven från EU.

Det unika med tjänsteerbjudandet är att den strategiska rådgivningen och de konkreta åtgärderna baseras på Mestros energi- och hållbarhetsdata, tillsammans med andra interna datakällor. Samarbetet omfattar också flera gröna partnerbolag för att tillhandahålla en heltäckande lösning.

Kristin Berg, VD på Mestro, betonar vikten av att vara en vägledande kraft i den gröna transformationen, särskilt med tanke på den begränsade förståelsen för de komplexa lagkraven som rullas ut. Målet är att hjälpa företag att rusta sig för de kommande regulatoriska kraven inom både EU och Sverige.

Genom strategisk hållbarhetsrådgivning, inklusive workshops och rapporter, strävar Mestro efter att analysera och identifiera kundernas behov av hållbarhetsåtgärder. Genom konkreta rekommendationer och insikter från befintliga data vill bidra till både hållbarhet och lönsamhet för sina kunder och undvika att deras fastigheter blir "stranded assets" – tillgångar som blir oanvändbara på grund av bristande energiprestanda.