Frida Olsson väljs in i Rikshems styrelse

Bild: Rikshem.

Rikshem har valt in Frida Olsson till ny styrelseledamot vid en extra bolagsstämma den 1 december 2023.

Frida Olsson ersätter Andreas Jensen som lämnar uppdraget som styrelseledamot i samband med att han lämnar sin anställning på Fjärde AP-fonden. Frida Olsson, född 1988, har en högskoleingenjörsexamen i byggteknik från Karlstad universitet samt en master inom samhällsbyggnad från KTH. Hon arbetar idag som portföljförvaltare på Fjärde AP-fonden och är även styrelseledamot i Svenska Handelsfastigheter. Tidigare har Frida Olsson bland annat arbetat med corporate finance och finansiering inom fastigheter på SEB och Danske Bank.

Rikshems styrelse består numera av: Kerstin Lindberg Göransson (styrelseordförande), Pernilla Arnrud Melin, Siv Malmgren, Zdravko Markovski, Frida Olsson, Per-Gunnar Persson och Peter Strand.