Framsteg för Balder och Serneke - Karlatornet snart färdigt

Bild: Serneke.

Bygget av Karlatornet på Lindholmen i Göteborg, ett samarbete mellan Serneke och Fastighets AB Balder, fortskrider enligt planerna. I början av februari har viktiga framsteg gjorts, inklusive försäljningen av hotellbyggnaden till Balder. Projektet är nu nära färdigställande med cirka fem procent av kostnaderna kvar.

Karlatornet, som ägs gemensamt av Serneke och Balder, är projektbolaget för utvecklingen av Karlatornet inom Karlastaden.

Försäljningen av hotellbyggnaden till Balder har genomförts till ett värde om cirka 660 miljoner norska kronor. Hotellet, som ska drivas av Clarion och hyra av Strawberry-koncernen, kommer att inrymma cirka 300 rum fördelade på 15 våningar. En mäklarledd försäljningsprocess för kontorsbyggnaden har också inletts, där Balder har tagit över ägandet.

Inflyttningen av lägenheter följer sin tidplan och majoriteten av lägenheterna är sålda. De kommersiella ytorna, inklusive hotellet och kontorsbyggnaden, beräknas vara klara enligt plan, med hotellet som planeras att öppna sommaren 2024 och kontoret redan i drift sedan första kvartalet 2024.

Observationsdäcket på våning 69, som kommer att vara öppet för allmänheten, beräknas tas i bruk under andra halvåret 2024.

– Vi är nöjda med framstegen i projektet och att vi närmar oss färdigställandet. Detta är ett fantastiskt och unikt projekt som kommer att berika stadsdelen och Göteborg, kommenterar Ola Serneke, VD på Serneke Invest.

– Samarbetet med Petter Stordalen och hans hotellkoncern har varit framgångsrikt och vi ser fram emot att se det färdiga resultatet bidra till utvecklingen av stadsdelen, säger Erik Selin, VD på Fastighets AB Balder.