Balder i nytt samarbete med Volvo Cars och Göteborgs Stad

Bild: Balder.

 

Under ledning av Balders intressebolag Next Step Group går Sverige i spetsen för hållbar mobilitet genom ett banbrytande samverkansprojekt med Volvo Cars och Göteborgs Stad. Målet är att skapa ett framstående innovationskluster inom hållbar mobilitet och öka landets konkurrenskraft internationellt.

Den första fasen av projektet, som redan inletts, fokuserar på omvandlingen av en befintlig fastighet till Mobility Innovation Destination Torslanda. Detta centrum för morgondagens mobilitetslösningar kommer att fungera som ett nav för experter och företag inom mobilitetssektorn, med syftet att främja innovation, samarbete och tillväxt.

Erik Selin, VD för Fastighets AB Balder, som äger Next Step Group till 50 procent, uttrycker stolthet över detta initiativ: "Det här är en mycket fin investeringsmöjlighet som vi är stolta över att vara en del av. Tillsammans med Volvo Cars och Vectura vill vi skapa de bästa förutsättningarna för fordonsindustrin och framtidens mobilitet."

Projektet kommer att innefatta omfattande stadsutveckling i området, med nya byggnader och infrastruktur för att främja samarbete och innovation. Ombyggnationen av den befintliga fastigheten på Amazonvägen 10 är den första fasen, och en nyproduktion på cirka 25 000 kvadratmeter är också planerad. Inflyttning förväntas ske våren 2026.

Jim Rowan, VD för Volvo Cars, understryker projektets vision: "Med det här initiativet vill vi skapa ett ekosystem där vi kan utveckla framtidens mobilitet, inklusive bilar, tekniken i dem och infrastrukturen runt dem, allt hand i hand."

Genom detta projekt breddar Vectura Fastigheter och Next Step Group sitt fokus från GoCo Health Innovation City i Mölndal till att inkludera hållbar mobilitet. Jacob Torell, VD för Next Step Group, ser fram emot att fortsätta den framgångsrika resan: "GoCo Health Innovation City är ett lyckat exempel på hur vi tillsammans har hittat receptet på att locka den bästa talangen till en och samma plats. Tillsammans med Volvo Cars ser vi fram emot att göra en liknande resa."