Historiskt ras för tyska bopriser

Markus Schreiber/AP/TT: Bopriserna i Tyskland faller dramatiskt. Arkivbild med vy över Berlin.

Priset på lägenheter sjönk med 8,9 procent. Enfamiljshus backade med 11,3 procent medan flerfamiljshus rasade hela 20,1 procent under helåret, i jämförelse med 2022.

Det djupa prisfallet saknar historiskt motstycke, konstaterar det ansedda forskningsinstitutet i Kiel, som har samlat statistisk över bopriser i Tyskland sedan 1960-talet.

Nedgången kan förklaras av högre finansieringskostnader och utgående statliga subventioner, vilket har avskräckt potentiella bostadsköpare – i synnerhet förstagångsköpare.

Hårdare regler för energieffektivitet har också dämpat efterfrågan.

En viss stabilisering kunde noteras under det fjärde kvartalet. Lägenhetspriserna sjönk då med 0,6 procent jämfört med kvartalet innan. Enfamiljshus backade 1,2 procent.

För flerfamiljshus steg till och med priserna – upp 5 procent – vilket kan ses som en signal att investerarnas intresse för tyska bostadsfastigheter är på väg tillbaka.

"Det kan vara så att vi ser början på en stabilisering av fastighetspriserna", säger Kiel-institutets ordförande Moritz Schularick i en kommentar.

Tänkbara räntesänkningar från världens centralbanker, vilket leder till sänkta bolåneräntor, kommer att bidra till ökad efterfrågan, bedömer Schularick.