Södertälje tar åter upp kampen om Årets Stadskärna 2024

Södertälje är redo för nästa utmaning - Årets Stadskärna 2024. Foto: Christian Cicek, GRW Media

År 2023 var Södertälje en finalist och nära att vinna utmärkelsen Årets Stadskärna. Sedan dess har vi välkomnat besökare och delat med oss av stadens framsteg till nyfikna gäster från hela landet. Nu går vi åter in i tävlingen och satsar gemensamt på Årets Stadskärna 2024.

Södertälje har genomgått en spännande utvecklingsresa de senaste åren, byggt upp ett nära samarbete mellan kommunen, fastighetsägare och näringslivet som har varit grundläggande för stadens framgångar och positiva förändringar.

Ansökan för Årets Stadskärna 2024 har skickats in, inkluderande en sammanställning av insatser, projekt, samverkan och aktiviteter som genomförts under det föregående året.

bild
Södertälje skapar en inbjudande atmosfär med "sommarplatserna". Foto: GRW Media

Bland de nämnda insatserna återfinns förbättringar i den fysiska miljön, både permanenta och tillfälliga, som exempelvis "sommarplatserna" där möbler, blommor och livliga färger skapade en extra välkomnande atmosfär i stadens centrum. Samverkanshändelser som Utebio, Mötesplats Södertälje och Södertäljefestivalen har också lyfts fram, där människor med olika bakgrunder samlas och har roligt tillsammans i stadskärnan, som ofta kallas "vårt gemensamma vardagsrum".

"Att Södertälje var en finalist förra året var en mycket spännande erfarenhet för oss. Det har gett staden ökat självförtroende och bekräftat att vi är på rätt väg i vår utvecklingsresa. Årets Stadskärna har varit en långsiktig målsättning för oss, och det har drivit en fantastisk utveckling där vi har lärt oss mycket om samarbete och den gemensamma styrkan. Därför känns det helt rätt att ansöka igen för att fullfölja vårt uppdrag och ge staden det erkännande som vi anser att Södertälje förtjänar," säger Aljoša Lagumdžija, VD för Södertälje City.

Ansökan belyser också pågående stadsbyggnadsprojekt där olika aktörer samarbetar intensivt för att förverkliga visionen för Södertälje, med livliga mötesplatser som Marenplans nya hotell, Slussholmen och det framtida Lunakvarteret.

"Som fastighetsägare fortsätter vi att utveckla Södertälje i nära samarbete med kommunen, näringslivet och Södertälje City. Vi strävar efter att göra stadskärnan till Södertäljebornas vardagsrum och arbetar tillsammans för att skapa fler vackra mötesplatser, som det nya hotellet vid Marenplan," säger Jens Halvarsson, utvecklingschef på Stadsrum Fastigheter.

bild
Foto: Södertälje City

En noggrann insats har lagts ned för att presentera en ansökan som klart och tydligt visar stadskärnans utveckling och potential. Genom framgångsrika samarbeten har vi kunnat genomföra positiva insatser och evenemang som har gjort avtryck. Nu är vi redo att ta nästa steg och återigen kämpa om titeln Årets Stadskärna 2024. Södertälje är officiellt med i matchen.

"Det har skett och pågår så mycket positivt i Södertäljes stadskärna. Jag ser samverkan som avgörande för denna förändring och utveckling," säger Jonas Karlsson, näringslivschef på Södertälje kommun.

FAKTARUTA Utmärkelsen "Årets Stadskärna" tilldelas årligen en stad i Sverige som framgångsrikt har utvecklat stadskärnan genom tydliga mål och god samverkan mellan platsens nyckelaktörer. Nomineringar och vinnare utnämns av organisationen Svenska Stadskärnor, och prisutdelningen kommer att äga rum den 21 maj 2024 i Malmö, där vinnaren av "Årets Stadskärna 2023" kommer att tillkännages.