Fisktorget i Örebro får nytt ansikte - Grönare och mer levande

Så här kan Fisktorget komma att se ut efter ombyggnationen. Illustration: Örebro kommun

Fisktorget i centrala Örebro kommer genomgå omgestaltning med mer grönska, bredare promenader och ökade sittplatser, samordnat med ledningsbyten. Eon startar i mars med fjärrvärmebyten. Torget förväntas byggas om från hösten 2025 och planeras vara klart 2026.

Medborgardialog har inkluderats för önskemål. Örebro siktar på att skapa en attraktiv mötesplats i stadens kärna genom denna omvandling.