Riksbyggen kräver förtydligande av reglerna för farligt avfall

Johanna Bjurskog, hållbarhetschef på Riksbyggen.

Riksbyggen och andra aktörer inom bostadsbranschen har gemensamt påpekat för regeringen att det finns behov av att revidera reglerna för hantering av farligt avfall.

"Hantering av farligt avfall måste göras korrekt, och därför önskar Riksbyggen att regeringen ger Naturvårdsverket i uppdrag att klargöra och förenkla regelverket", säger Johanna Bjurskog, hållbarhetschef på Riksbyggen.

Några av de aspekter som behöver ses över inkluderar:

  1. Förenkla kraven på anteckningar och rapportering – för närvarande måste varje transport dokumenteras och rapporteras separat till Naturvårdsverket av respektive aktör.
  2. Förtydliga definitionen av en "kort sträcka" på ett tydligt sätt – för närvarande saknas en lagstadgad definition, och den nuvarande vägledningen är begränsad.

"Förslagen vi presenterar syftar både till att tydliggöra vad som förväntas av dem som strävar efter att agera korrekt och att minska den administrativa bördan till en rimlig nivå. Här kan vi dra lärdom från exempelvis Finland, där en smidig digital hantering tillämpas", tillägger Johanna Bjurskog.

Frågan har framförts både genom ett direkt brev till regeringen och i en debattartikel som finns att läsa här: "Farligt krångel för farligt avfall" - Altinget: Bo och Bygg.