Regeringens övervägande om höjt bolånetak möter motstånd

Monica Björk, VD på Byggmaterialhandlarna. Foto: Byggmaterialhandlarna

För en månad sedan gav regeringen i uppdrag åt Finansinspektionen att snabbt utreda möjligheterna att höja bolånetaket från 85% till 90%. Målet var att öka tillgängligheten för fler att köpa egna bostäder och undvika att behöva ta blancolån för den återstående köpeskillingen. Finansinspektionen rekommenderade dock regeringen att inte höja taket, med hänvisning till potentiella risker som ökad skuldsättning, högre bolånepriser och ökad ekonomisk sårbarhet för enskilda hushåll.

Byggmaterialhandlarna, å andra sidan, ser det som nödvändigt med stimulanser för bygg- och bostadssektorn, särskilt med tanke på den snabba nedgången i byggandet. De påpekar att detta redan har påverkat ekonomin och kommer att förvärra bostadsbristen. Förslaget att höja bolånetaket betraktas som ett positivt steg i rätt riktning enligt Monica Björk, VD på Byggmaterialhandlarna, även om det inte löser alla problem. Hon betonar också vikten av att regeringen tar upp utredningen om startlån för förstagångsköpare, som initierades av den föregående regeringen. Eftersom få unga har möjlighet att själva finansiera handpenningen, anses detta vara ett sätt att underlätta för unga att köpa sin första bostad, enligt Monica Björk.