Schneider Electrics trendrapport

Foto: Schneider Electrics

Svenska fastighetsföretag med över 100 anställda strävar efter att bli mer anslutna, men brist på tillräckliga resurser hindrar dem från att göra det, enligt Schneider Electrics Trendrapport för 2023/2024. Samtidigt pekar undersökningen på ekonomiska motiv som den främsta faktorn som driver företag att investera i anslutna fastigheter.

Enligt Schneider Electrics undersökning vill 69 procent av fastighetsföretagen med över 100 anställda ansluta sina fastigheter mer. Emellertid upplever de flesta (81 procent) av företagen en brist på resurser för att investera, även om ekonomiska skäl är den huvudsakliga anledningen till att de väljer att satsa på Internet of Things (IoT)-lösningar och anslutna fastigheter.

Över hälften (52 procent) av de svenska fastighetsföretagen anser att de inte behöver ansluta sina fastigheter ytterligare. Specifikt är intresset lägst bland mindre aktörer med färre än 19 anställda, där endast en tredjedel (33 procent) av företagen vill öka anslutningen till sina fastigheter.

Charly Lupart, Vice President Digital Energy på Schneider Electric Sverige, kommenterar: "Antalet anslutna fastigheter fortsätter att öka. Många företag väljer nu att optimera sina anslutna byggnader med digitala tjänster. Däremot skiljer sig behoven och önskemålen hos större fastighetsföretag. Även om digitaliseringens snabba framsteg kan vara en utmaning för vissa, lönar sig investeringen i anslutning och energieffektivitet genom fastighetens marknadsvärde."

Rapporten visar också att samtliga respondenter med över 100 anställda har investerat i energieffektiviseringslösningar för att minska sina kostnader. Samtidigt har hälften (50 procent) av fastighetsföretagen valt att investera i detta för att förbättra välbefinnandet för sina anställda, tillfredsställa hyresgästerna eller öka produktiviteten.

Om undersökningen: Schneider Electrics Trendrapport för 2023/2024 är den fjärde i sitt slag och har publicerats vartannat år sedan 2017. Undersökningen genomfördes av Novus, där representanter från 125 svenska fastighetsföretag svarade på frågor om smarta fastigheter, energieffektivisering och digitalisering.