Revolutionerande partnerskap för grön finansiering

Topi och Anni från SkenarioLabs, med Sandra och David från Econans.

Ett nytt samarbete löser bankernas krav på rapportering och accelererar energiomställningen.

I syfte att stödja banker på europeisk nivå att öka sin insikt i sina fastighetsbestånd genom syntetisk energidata och hantering av klimatrisker har svenska Econans och finska SkenarioLabs inlett ett strategiskt partnerskap.

Deras gemensamma mål är att påskynda energiomställningen av fastigheter genom att underlätta efterlevnaden av de strängare rapporteringskraven och hjälpa bankerna att göra sin utlåning mer hållbar.

"Genom att samarbeta med SkenarioLabs får vi täckning över hela Europa och kan erbjuda en heltäckande grön lösning till bankerna," säger David Klamer, VD på Econans.

Econans är en ledande leverantör av verktyg för energiomställning för banker med kunder som SEB, Handelsbanken och Danske Bank. SkenarioLabs är en pionjär inom ESG-datamanagement och riskhantering. Det strategiska samarbetet ger bankerna en robust och framtidsinriktad helhetslösning.

Med regelverk som EU-taxonomin, CSRD och EPBD står banker inför ökat ansvar att hjälpa sina kunder att hantera klimatförändringar och bli mer energieffektiva.

Det gemensamma erbjudandet inkluderar:

  • Syntetisk energidata för samtliga fastigheter: Skapas med avancerad AI-modellering och nya tekniker som Google Street View och transaktionsdata.

  • Ledande hantering av klimatrisker för samtliga fastigheter: Omfattande täckning av klimatrisker på individuell fastighetsnivå.

  • Omfattande europeisk täckning: Data över alla tillgångsklasser.

  • Ledande verktyg för energiomställning: Marknadsledande verktyg för att omforma fastighetsportföljen.

  • Förbättrat beslutsfattande: Genom avancerad dataanalys och riskbedömningsramverk som möjliggör snabbare och bättre beslut.

  • Stöd för hållbar finansiering: Genom att öka granskningen av datasäkerhet och regelefterlevnad, säkerställer partnerskapet total transparens och objektivitet samt strikt efterlevnad av branschstandarder för hållbar finansiering.

"Banker i hela Europa står inför stora utmaningar när det gäller att anpassa sina data och processer till de nya, strängare regelverken. Samtidigt är hållbar finansiering en snabbt växande marknad med enorma möjligheter. Genom att dra nytta av styrkan i detta partnerskap är vi redo att revolutionera gröna finansieringsmetoder och banar vägen för en grönare, mer motståndskraftig framtid," säger Topi Tihoonen, VD och grundare av SkenarioLabs.