Studio Stockholm leder omvandlingen av Moraset 1

Foto: Gemfast

Studio Stockholm Arkitektur har fått i uppdrag att förvandla den historiska fastigheten Moraset 1 vid Sveavägen 50 i Stockholm, medan Avanti Partners ska ansvara för den strategiska uthyrningen. Det nya konceptet sätter fokus på att bevara fastighetens historia och arkitektur samtidigt som moderna funktioner integreras över åtta våningar. Målet är att hitta en hyresgäst som kan prägla sin egen identitet i byggnaden och vara synlig på bottenvåningen.

Fastigheten på Sveavägen 50 har en lång historia som sträcker sig tillbaka till 1800-talet, med olika typer av butiker och bostäder genom åren. Efter att den tidigare hyresgästen flyttade ut under hösten 2023 påbörjades en varsam förvandling. Studio Stockholms uppdrag omfattar utvecklingsstrategi, varumärkesprofil, koncept och projektering av hela byggnaden, både interiört och exteriört. Avanti Partners ansvarar strategiskt och operativt för uthyrningsarbetet.

Alessandro Cardinale, grundare och ansvarig arkitekt på Studio Stockholm, säger: "Det här helhetsprojektet passar oss perfekt. Med respekt för huset har vi utformat en strategi för dess långsiktiga utveckling, med en varsam renovering och nya kvaliteter för ett modernt kontor inom ett enhetligt koncept - Petit Palä."

Projektnamnet Petit Palä betonar byggnadens status och placering längs en viktig gata i Stockholm. Genom att arbeta med det arkitektoniska arvet på varje våningsplan skapas olika miljöer, från bevarade valv till generösa mötesrum och en gemensam takterrass på vinden. Gårdstillbyggnaden från 2008 kommer att omvandlas till ett orangeri för möten och event. En sammanhängande färg- och materialpalett skapar en enhetlig karaktär.

Nina de Besche, partner och ansvarig uthyrare på Avanti Partners, säger: "Petit Palä är perfekt för den som söker en unik miljö där både verksamhet och företagskultur kan växa och utvecklas."