Citylab 4.0 - Framtidsinriktad planering för Lövgård i Sundbyholm

Visionsskiss för nya livet i Sundbyholm. Bilden är framtagen av Jenny Wallmark Designstudio.

Strategisk Arkitektur är pionjärer i Sverige genom att anta den innovativa metoden Citylab 4.0 för att forma Lövgård i Sundbyholm, Eskilstuna. Detta område, beläget vid Mälaren på en före detta golfbana, ska transformeras till en hållbar stadsdel med 1200 bostäder under en period av 25 år. Utvecklingen leds av Sundbyholm Platsutveckling och präglas av en analysbaserad process med betoning på samarbete, vilket harmoniserar väl med Citylab 4.0-certifieringen. Genom att integrera hållbarhetsperspektiven från starten säkerställer Strategisk Arkitektur att de sociala och miljömässiga målen uppfylls och att planen är robust nog att möta framtidens växande krav på hållbarhet.

Citylab 4.0 ses av Strategisk Arkitektur som en metodik som garanterar att alla relevanta aspekter beaktas i rätt tid, samtidigt som den stöder arbetet med social hållbarhet och dialogprocesser. Två certifierade citylabsamordnare har investerats i för att effektivisera processen.

Johanna Munck, VD på Strategisk Arkitektur, förklarar: "Vi har länge använt visionsstyrda processer i våra stadsbyggnadsprojekt. Genom att prioritera analys och tidig involvering av byggaktörer, intressenter och medborgare skapar vi smidiga planprocesser som är mindre benägna att överklagas. Vi har funnit att Citylab tillhandahåller effektiva metodstöd som kompletterar vår proaktiva process."

Citylab är ett svenskt certifieringssystem för stadsdelar som utvecklats av SGBC. Enligt Lotta Werner Flyborg, VD på SGBC, fokuserar Citylab 4.0 på processen och tillhandahåller verktyg för att hantera de konflikter som naturligt uppstår i stadsutvecklingsprojekt. Den nya versionen är anpassad efter Plan- och Bygglagens planprocess och utgör ett kraftfullt verktyg för strategisk planering.

Sundbyholm, en idyllisk landsbygd med fritidshus, vidsträckta fält, skogar och populära badplatser, rymmer för närvarande 600 permanentboende samt besökare till Sundbyholms camping, Sundbyholmstravet och Sundbyholms slott. Trots att området ska växa med 1200 nya bostäder har utvecklingen inte skapat oro, tack vare engagemanget från lokala organisationer och eldsjälar som har fått möjlighet att lämna synpunkter och delta i planeringen. Kontinuerlig kommunikation håller invånarna informerade om utvecklingen.

Ylva af Kleen, arkitekt och certifierad citylabsamordnare på Strategisk Arkitektur, påpekar: "Att planera för ett område under en så lång tidsperiod som 25 år är en speciell utmaning. Genom att använda Citylab 4.0 från början säkerställer vi att alla viktiga aspekter tas hänsyn till och att värdet på planen bevaras för framtiden. Vi formar inte bara en plan, vi skapar en långsiktig och hållbar vision."