Corem säljer 19 fastigheter för 768 mkr

Foto: ThePowerCouple / Unsplash

Corem har ingått avtal om att sälja 19 fastigheter i två separata transaktioner till ett totalt underliggande fastighetsvärde på 768 miljoner kronor, vilket motsvarar det bokförda värdet.

En av försäljningarna omfattar fastigheten Ellipsen 5 i Huddinge och tomträtterna till fastigheterna Magneten 2 och Megafonen 4 i Linköping. Dessa fastigheter huvudsakligen består av ytor för lätt industri och lager och har en total uthyrningsbar yta på cirka 9 050 kvadratmeter.

I Jönköping och Huskvarna säljs 16 fastigheter med en total uthyrningsbar yta på cirka 60 000 kvadratmeter, huvudsakligen bestående av lagerlokaler med viss kontorsinslag. Detta innebär att Corem lämnar Jönköping som en del av affären.

Peeter Kinnunen, transaktionschef på Corem, kommenterar: "Försäljningarna möjliggör kapitalfrigörelse för nya affärsmöjligheter och fortsatt minskning av skuldsättning. Corem genomför även en geografisk fokusering och ger samtidigt köparen i Jönköping en väl sammanhållen portfölj för framtida utveckling."

Planerat datum för överlämnande av Ellipsen 5 är den 29 april, medan övriga fastigheter förväntas överlämnas den 15 maj 2024.